Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Są chętni do prezesury w SN

Są chętni do prezesury w SN

We wtorek po raz trzeci obradowało Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, które ma wskazać kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa SN. Po godzinie 14 w głosowaniu indykacyjnym zostało zgłoszonych dwadzieścia osób, z których dziesięcioro wyraziło zgodę na kandydowanie. Dwoje sędziów, którzy zostali zgłoszeni na kandydatów, było nieobecnych na zgromadzeniu. SN czeka teraz na ich ewentualne pisemne zgody. Pełniący obowiązki pierwszego prezesa Kamil Zaradkiewicz zarządził przerwę w obradach do środy do godziny 13.

We wtorek w Sądzie Najwyższym kontynuowane było zgromadzenie ogólne sędziów tego sądu, którego celem jest wyłonienie pięciu kandydatów na nowego pierwszego prezesa SN. To trzeci dzień obrad zgromadzenia. Dotychczas obradowało ono już w piątek i w sobotę.

Najpierw odbyła się dyskusja w sprawie sposobu wyborów członków komisji skrutacyjnej, następnie odbyło się głosowanie indykacyjne, a więc każdy sędzia wskazał w tajnym głosowaniu nazwisko osoby, która miałaby zostać kandydatem na pierwszego prezesa SN.

Po godzinie 14 poinformowano, że w sumie zgłoszono 20 sędziów. Są to:

Tomasz Artymiuk – 12 głosów – wyraża zgodę na kandydowanie;

Leszek Bosek – 4 głosy – wyraża zgodę na kandydowanie;

Tomasz Demendecki – 11 głosów – wyraża zgodę na kandydowanie;

Halina Kiryło – 6 głosów (jest nieobecna);

Wiesław Kozielewicz – 4 głosy (jest nieobecny);

Joanna Lemańska – 1 głos – nie wyraża zgody na kandydowanie;

Małgorzata Manowska – 17 głosów – wyraża zgodę na kandydowanie;

Joanna Misztal-Konecka – 2 głosy – wyraża zgodę na kandydowanie;

Piotr Prusinowski – 6 głosów – wyraża zgodę na kandydowanie;

Krzysztof Rączka – 1 głos – nie wyraża zgody na kandydowanie;

Marta Romańska – 9 głosów – wyraża zgodę na kandydowanie;

Krzysztof Staryk – 1 głos – nie wyraża zgody na kandydowanie;

Aleksander Stępkowski – 3 głosy – nie wyraża zgody na kandydowanie;

Adam Tomczyński – 1 głos – wyraża zgodę na kandydowanie;

Krzysztof Wiak – 1 – głos – nie wyraża zgody na kandydowanie;

Paweł Wiliński – 1 głos – nie wyraża zgody na kandydowanie;

Włodzimierz Wróbel – 6 głosów – wyraża zgodę na kandydowanie;

Kamil Zaradkiewicz – 2 głosy – nie wyraża zgody na kandydowanie;

Dariusz Zawistowski – 6 głosów – wyraża zgodę na kandydowanie;

Grzegorz Żmij – 1 głos – nie wyraża zgody na kandydowanie.

W sumie dziesięcioro sędziów wyraziło zgodę na kandydowanie.

Dwoje zgłoszonych sędziów było we wtorek nieobecnych na zgromadzeniu: Halina Kiryło i Wiesław Kozielewicz. Od tych osób trzeba odebrać zgłoszenia na piśmie o ewentualnej zgodzie na kandydowanie.

Pełniący obowiązki pierwszego prezesa Kamil Zaradkiewicz zarządził przerwę w obradach zgromadzenia do środy do godziny 13. Zgromadzenie wysłucha wtedy ewentualnych wystąpień kandydujących sędziów. Do godziny 11 członkowie zgromadzenia mogą też przesyłać adresowane do nich pytania.

Następnie powinno się odbyć właściwe głosowanie wyłaniające pięciu kandydatów, z których jednego wybierze prezydent.

Źródło:tvn24.pl

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …