Najnowsze informacje
Strona główna / Temat Tygodnia / Sąd nad Sądem

Sąd nad Sądem

Zmiany wokół Sądu Najwyższego w latach 2017–2021
Przyjęta w grudniu 2017 r. ustawa o Sądzie Najwyższym, wedle zapewnień polityków, stanowić miała nową jakość w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Ustawa próbowała zmusić część sędziów Sądu Najwyższego do przejścia w stan spoczynku, powołała dwie nowe Izby Sądu Najwyższego, w tym Izbę Dyscyplinarną, a także wprowadziła nieznaną wcześniej polskiemu prawu instytucję skargi nadzwyczajnej.

W ciągu czterech lat ustawa była nowelizowana 11 razy, a w związku z jej przepisami Komisja Europejska wszczęła trzy postępowania dotyczące naruszenia prawa Unii Europejskiej.

W przeddzień czwartej rocznicy uchwalenia nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, 7 grudnia 2021 r., zapraszamy na konferencję online poświęconą ocenie jej rezultatów. W ramach trzech paneli dyskusyjnych zastanowimy się nad:

♦ skutkami, jakie dla Sądu Najwyższego oraz polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości przyniosła nowa ustawa o Sądzie Najwyższym;
♦ statusem osób powołanych do Sądu Najwyższego przez nową Krajową Radę Sądownictwa oraz
♦ instytucją skargi nadzwyczajnej.

Do udziału w dyskusji zapraszamy sędziów, adwokatów, prokuratorów, przedstawicieli środowiska naukowego oraz organizacji pozarządowych.
PROGRAM
16.00-16.05 OTWARCIE KONFERENCJI

16.05–16.20 UWAGI WPROWADZAJĄCE
prof. Małgorzata Gersdorf, była Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku

16.20-17.30 4 LATA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ USTAWY O SĄDZIE NAJWYŻSZYM. OCENA ZMIAN
SSN prof. dr hab. Krzysztof Rączka
adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska
prok. Aleksandra Antoniak-Drożdż
dr hab. Piotr Bogdanowicz
Prowadzenie: red. Patryk Słowik, wp.pl

17.45-18.45 KONTROWERSJE WOKÓŁ STATUSU SĘDZIÓW SĄDU NAJWYŻSZEGO SSN
prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel
dr Marcin Szwed
SSO Maciej Czajka
dr hab. prof. UWr Agnieszka Frąckowiak-Adamska
Prowadzenie: red. Wojciech Tumidalski, Rzeczpospolita

19.00-20.00 SKARGA NADZWYCZAJNA – SUKCES CZY PORAŻKA?
Stanisław Trociuk, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
dr Barbara Grabowska-Moroz
adw. dr Łukasz Chojniak
Prowadzenie: red. Jolanta Ojczyk, prawo.pl

Konferencję można będzie śledzić na Facebooku Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Sprawdź także

Równią pochyłą w dół

Światowy Indeks Praworządności. Pięć krajów UE za Polską Premier Mateusz Morawiecki w Brukseli, 20 października …