Najnowsze informacje
Strona główna / Temat Tygodnia / Sąd Najwyższy o małych sądach

Sąd Najwyższy o małych sądach

Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego prof. dr hab. Piotr Hofmański we wtorek 28 stycznia przedstawi rozstrzygnięcie pełnego składu Sądu Najwyższego, czyli uchwałę SN w przedmiocie możliwości zastępstwa Ministra Sprawiedliwości przez sekretarza lub podsekretarza stanu w podjęciu decyzji o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe. Niezależnie od uchwały Sądu Najwyżsego, Sejm RP na ostatnim posiedzeniu przyjął poprawki do projektu ustawy prezydenta, która de facto sprowadza się do reaktywowania zlikwidowanych przez Jaroslwa Gowina, byłego ministra sprawiedliwości, 79 małych sądów. Po co więc ten caly harmider”. Oto przyjęte przez parlament poprawki:
(…) Sąd rejonowy tworzy się dla obszaru jednej lub większej liczby gmin zamieszkałych przez co najmniej 50 000 mieszkańców, jeżeli łączna, ogólna liczba spraw cywilnych, karnych oraz rodzinnych i nieletnich wpływających do istniejącego sądu rejonowego z obszaru tej gminy lub kilku gmin wynosi co najmniej 5000 w ciągu roku kalendarzowego. Sąd rejonowy może być utworzony dla jednej lub większej liczby gmin zamieszkałych przez mniejszą niż 50 000 liczbę mieszkańców, jeżeli łączna, ogólna liczba spraw cywilnych, karnych oraz rodzinnych i nieletnich wpływających do istniejącego sądu rejonowego z obszaru tej gminy lub kilku gmin wynosi co najmniej 5000 w ciągu roku kalendarzowego.(…,) Sąd rejonowy w siedzibie władz powiatu tworzy się również, jeżeli warunki, o których mowa w § 1a, spełniają łącznie miasto na prawach powiatu i powiat mające siedzibę władz w tym samym mieście. Niezależnie od warunków określonych w § 1a nie ma obowiązku tworzenia sądu rejonowego w miejscowości niebędącej siedzibą władz powiatu.?
Sądy rejonowe utworzone na podstawie aktów wykonawczych, o których mowa w art. 3, dla gmin stanowiących obszar właściwości miejscowej wydziałów zamiejscowych sądów rejonowych, z dniem ich utworzenia stają się sądami właściwymi dla spraw, które wpłynęły do tych wydziałów, za wyjątkiem spraw, w których wydano orzeczenie bądź zarządzenie kończące postępowanie w pierwszej instancji.

Sprawdź także

Kpiny z Państwa i Prawa

Daniel Obajtek nie pojawi się przed komisją śledczą. Podał dwa powody Komisja śledcza ds. tzw. …