Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Sąd pyta, rzecznik działa

Sąd pyta, rzecznik działa

Rzecznicy dyscyplinarni rozpoczynają czynności wobec sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach za zadanie pytania prawnego do Sądu Najwyższego.
Jak już informowaliśmy, Sąd Apelacyjny w Katowicach rozpoznając apelację od wyroku wydanego m.in. przez sędziego, który przeszedł procedurę nominacyjną z udziałem obecnej neoKRS, skierował pytanie prawne do Sądu Najwyższego o skutki udziału takiego sędziego przy wydawaniu wyroku.

12 grudnia 2019r. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Piotr Schab poinformował w komunikacie, iż jego zastępca Przemysław Radzik podjął:

„czynności wyjaśniających w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, polegającego na uchybieniu godności urzędu przez ustalonych sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach, którzy w dniu 11 grudnia 2019 r., jako funkcjonariusze publiczni, członkowie składu orzekającego, przekroczyli swoje uprawnienia w ten sposób, że przyznając sobie kompetencje do ustalania i oceny sposobu działania konstytucyjnych organów państwa w zakresie sposobu wyboru części członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposobu powołania sędziego orzekającego w I instancji, przez co podważając przepisy ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, wzięli udział w wydaniu postanowienia o przedstawieniu Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego, którego treść stanowiła bezprawną ingerencję w ustawowy sposób powołania sędziów do składów Prawa o ustroju sądów powszechnych.”

Co jednak ciekawe Rzecznik poinformował również o podjęciu czynności wobec sędziego, który brał udział w tej decyzji procesowej, a sam przeszedł procedurę nominacyjną z udziałem neoKRS:

„Ponadto, przedmiot podjętych czynności wyjaśniających stanowi zagadnienie popełnienia przez sędziego sprawozdawcę przewinienia dyscyplinarnego polegającego na niezłożeniu wniosku o wyłączenie się od udziału we wskazanej sprawie, w sytuacji, gdy przed otrzymaniem powołania do pełnienia urzędu sędziego Sądu Apelacyjnego w Katowicach, uczestniczył on procesie konkursowym przed Krajową Radą Sądownictwa, której skład został ukształtowany w oparciu o przepisy ustawy z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018 r., poz. 3 ze zm.)”.

źródło:

http://rzecznik.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/Komunikat-Katowice.pdf
O CO CHODZI?

Sąd Apelacyjny w Katowicach pyta Sąd Najwyższy o skutki orzekania sędziego, w którego nominacji brała udział neoKRS.
12.12.2019

W toku postępowania przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach, 11 grudnia 2019r. skład rozpoznający apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach postanowił zwrócić się do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym o następującej treści:

„Czy udział Krajowej Rady Sądownictwa, której skład ukształtowano w wyniku wyboru przez Sejm RP piętnastu sędziów w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych ustaw w procesie powoływania sędziego będącego członkiem składu orzekającego stanowi samoistną i wystarczającą przesłankę do uznania, że skład sądu jest sprzeczny z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c.”.

foto: Michał Bulsa [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Sprawdź także

Wałbrzych bez sądu pracy

W sądzie w Wałbrzychu nie ma już wydziału pracy. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Ministra Sprawiedliwości …