Strona główna / Aktualności / Sądowe wyroki w statystyce

Sądowe wyroki w statystyce

Prawomocne skazania osób dorosłych w latach 1946 ? 2014 to najnowsza informacja resortu sprawiedliwości. W 1946 roku skazano 82.216 osób, w 1966 ? 248.447; 1976- 159.363, w 1986- 153.037; 1996 ? 227.731; w 2006 ? 462.937. Jak polskie sądy skazywały na przestrzeżeni ostatnich 68 lat i jak w tym czasie kształtował się współczynnik
przestępczości w Polsce ? to główne informacje zawarte w przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości unikatowej publikacji Prawomocne skazania osób dorosłych w latach 1946 ? 2014. Jest to pierwsze opracowanie prezentujące dane statystyczne o osobach skazanych obejmujące tak długi okres czasu.
Publikacja przygotowana przez Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich MS została podzielona na trzy części, ze względu na obowiązujące w danym okresie przepisy karne.
Część pierwsza obejmuje lata 1946 ? 1969, czyli okres obowiązywania Kodeksu karnego z 1932 roku.
Część druga zawiera dane od roku 1970 do 31 sierpnia 1998 r., kiedy moc prawną miał Kodeks karny z 1969 roku.
Natomiast część trzecia uwzględnia przedział czasowy od 1 września 1998 r. do 2014 r., kiedy obowiązywał Kodeks karny z 1997 roku.
W każdej z trzech części zaprezentowano dane statystyczne dotyczące prawomocnych skazań osób dorosłych według rodzaju orzeczonej kary oraz według kwalifikacji prawnej Kodeksów karnych i ustaw szczególnych. Ponadto pokazano jak na przestrzeni lat kształtował się współczynnik przestępczości w Polsce. Najstarsze zbiory będące w posiadaniu Ministerstwa Sprawiedliwości datowane są na rok 1946 i mimo, że dane te były zbierane od bardzo dawna, a w tym czasie wielokrotnie zmieniała się struktura organizacyjna resortu, to zakres danych był i jest jednolity. Obejmują one liczbę osób skazanych według kwalifikacji prawnej czynu, rodzaju i wymiaru orzeczonej kary, płci i wieku sprawców czynów, miejsca popełnienia przestępstwa w podziale na miasto, wieś, województwo, a także prezentują wiele innych korelacji. Informacje prezentowane w niniejszej publikacji są jedynie częścią zbieranych, gromadzonych i przetwarzanych danych z tego zakresu. Część z nich jest publikowana na portalu internetowym ? Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości http://isws.ms.gov.pl.

Sprawdź także

Sądowe roszady w Poznaniu

Minister Adam Bodnar powołał właśnie troje nowych prezesów w sądach w Poznaniu. Tutejsze i krakowskie …