Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Sądy administracyjne a demokracja

Sądy administracyjne a demokracja

Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu zorganizował 8 czerwca konferencję naukową „Sądownictwo administracyjne w demokratycznym państwie prawa. Tradycje i współczesność”.

Warto pamiętać, że tradycje sądownictwa administracyjnego w Polsce sięgają XVIII-wieku, czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego, który zaczął powoływać pierwsze organy sądownictwa stricte administracyjnego. W Polsce współczesnej sądownictwo administracyjne istnieje już 25 lat. W praktyce sądowa kontrola decyzji administracyjnych jest niezwykle doniosłym atrybutem w demokratycznym państwie prawa, respektującym zasadę niezawisłości sądów, zasadę weryfikacji instancyjnej oraz zasadę trójpodziału władz.
– Po każdejj konferencji naukowej – mówi dziekan wydziału prawa, dr Ewa Szuber – Bednarz – jest przygotowywana publikacjaksiążkowa wydawana przez nasze wydawnictwo w oparciu o wygłoszone i przesłane referaty. Sądownictwo administracyjne istnieje 25 lat ale nadal trzeba propagować wiedzę dotycząca prawa administracyjnego. Mam nadzieję, że tezy podnoszone podczas I Kongresu Prawników Wielkopolskich, zwłaszcza komisji prawa administracyjnego będą także przedmiotem dyskusji podczas naszej konferencji.
Zgodnie z ukształtowaną w ciągu wieku XIX teorią i praktyką prawa stanowi główny element składowy państwa prawnego, stąd WSAiP podjęła decyzję, iż to właśnie te tak ważne aspekty otwierać będą nowy cykl konferencji naukowych. Uwarunkowania historyczne tak europejskie, jak i pozaeuropejskie wskazują, iż od zarania dziejów sądowa kontrola rozstrzygnięć administracji publicznej stanowiła ważny element dla funkcjonowania państw pretendujących do miana demokratycznych państwa przestrzegających podstawowe zasady praworządności.
W czasie Konferencji dyskutowano w trzech blokach tematycznych:1.Tradycje polskiego i międzynarodowego sadownictwa administracyjnego; 2.Naczelny Sąd Administracyjny i Wojewódzkie Sądy Administracyjne w polskiej rzeczywistości prawno-ustrojowej a uregulowania sądowo administracyjne w porządku prawnym podmiotów prawa międzynarodowego; 3.Stosowanie Prawa Wspólnoty Europejskiej w polskim sądownictwie administracyjnym.
Warto przypomnieć, że na niedawno zakończonym I Kongresie Prawników Wielkopolskich komisja prawa administracyjnego zaproponowała korekty i zmiany prawa administracyjnego aż na 16 stronach maszynopisu, przy czym są to postulaty w postaci nowych zapisów stosownych kodeksów i ustaw.

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …