Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

Sądy gwarancją praw

Stanowisko Komitetu Helsińskiego

Nie ma praw człowieka bez niezależnych, niezawisłych sądów. Ustawa dyscyplinująca sędziów ma na celu ograniczenie niezależności sądów, a przecież art. 173 Konstytucji mówi, że sądy „są władzą odrębną i niezależną od innych władz”.

Prawa człowieka, ochrona mniejszości nie jest możliwa bez niezawisłych sędziów. Bez sędziów, którzy nie obawiają się, że wydany wyrok, przeprowadzenie niezbędnego do sprawy dowodu, skierowanie pytania prejudycjalnego, rozpatrzenie wniosku o wyłączenie sędziego albo przyjęta interpretacja prawa – staną się przyczyną postępowania dyscyplinarnego.

Prawa człowieka walczą z arbitralnością władzy. Gdy tej arbitralności może doświadczyć sędzia, prawa człowieka tracą własną gwarancję.

Komitet Helsiński w Polsce zdecydowanie protestuje przeciwko takiej sytuacji.

Warszawa, 5 luty, 2020 r.

Członkowie Komitetu Helsińskiego w Polsce: Halina Bortnowska-Dąbrowska, Teresa Bogucka, Janusz Grzelak, Jacek Kurczewski, Ewa Łętowska, Wojciech Maziarski, Danuta Przywara, Andrzej Rzepliński, Mirosław Wyrzykowski.

W imieniu sygnatariuszy

 Danuta Przywara

Do pobrania:

Sprawdź także

Nie, dla politycznego knebla

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z dnia 19-12-2021 w sprawie przyjęcia przez Sejm tzw. …