Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Sądy są dla obywateli

Sądy są dla obywateli

List orgaznizacji spolecznych i prawniczych do prezydenta RP Andrzeja Dudy: Szanowny Panie Prezydencie ! Polska jest naszym wspólnym domem, Ojczyzną, z której chcemy być dumni i za którą wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Sprawując urząd Prezydenta Rzeczypospolitej z pewnością odczuwa Pan, jak ogromna odpowiedzialność na Panu spoczywa.
Ustrój naszego państwa wytyczają przepisy Konstytucji, która stanowi o podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Konstytucja stanowi również o udziale społeczeństwa w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.
Pełna odrębność sądów od wpływów jakiejkolwiek rządzącej partii jest warunkiem zachowania Wolności, o którą walczyły pokolenia Polaków. Właśnie dlatego zagwarantowanie odrębności sądów od pozostałych władz było jednym z postulatów ?Solidarności?. Z drugiej strony sądy muszą być sprawne, transparentne, nowoczesne i otwarte na udział społeczeństwa. Zaniedbanie tych sfer przez rządzących w ostatnich ponad dwudziestu latach jest źródłem obecnego kryzysu.
Sądy są dla obywateli, nie dla polityków. Wierzymy, że trwające prace nad projektami ustaw dotyczących sądownictwa doprowadzą do przedstawienia szerszych rozwiązań, które z jednej strony będą w pełni respektować konstytucyjne wymogi niezależności sądownictwa od polityków, z drugiej strony będą zwiększać kontrolę społeczną nad wymiarem sprawiedliwości. Podkreślamy ? kontrolę społeczną, nie kontrolę polityczną. Kontroli politycznej nad sądami zabrania Konstytucja.
Kontrolę społeczną Konstytucja zaleca i taką kontrolę środowiska sędziowskie i prawnicze popierają. Wyrazem takiego poparcia są złożone już przez środowiska sędziowskie propozycje zmian legislacyjnych polegające na przykład na wysłuchaniu publicznym kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa czy też na składaniu społecznościom lokalnym cyklicznych sprawozdań z działania ich sądów i umożliwieniu dyskusji nad funkcjonowaniem sądów.
Zmiany w sądownictwie nie mogą sprowadzać się do oddania władzy nad sądami w ręce tego czy innego polityka, do czego w dużej mierze sprowadzają się zmiany w prawie o ustroju sądów powszechnych. Sądy są dobrem wspólnym wszystkich obywateli i każdemu jest gwarantowane prawo do sądu. By słowa te nie pozostawały jedynie na papierze, liczymy na to, że proponowana reforma będzie przede wszystkim dotyczyć:
1) procedur i organizacji sądów, tak, aby zapewnić efektywność ich działania i szybkie rozstrzyganie sporów prostych,
2) systemu wykonywania orzeczeń, aby wyroki wydane w imieniu Rzeczypospolitej były szybko egzekwowane przy zagwarantowaniu praw najsłabszych;
3) udziału społeczeństwa zarówno w orzekaniu jak i administrowaniu sądami, aby sędziowie mogli prowadzić dialog ze społeczeństwem a każdy element funkcjonowania sądów był w pełni przejrzysty i bliski lokalnym społecznościom, gwarantując w ten sposób niezależność sądów.
Tak ważne zmiany nie mogą powstawać w ukryciu, nie mogą ignorować głosu organizacji pozarządowych, nie mogą być jedynie oznajmione. Ich doniosłość ustrojowa wymaga społecznej debaty, także z udziałem ekspertów, i o taką otwartą dla wszystkich Polaków, pozbawioną politycznych etykiet i prowadzoną w poczuciu jedności i odpowiedzialności debatę Pana prosimy. Deklarujemy czynny udział organizacji obywatelskich isamorządów zawodów prawniczych w takiej debacie i prosimy o wysłuchanie naszego głosu.
Sygnatariusze listu: FOR Forum Obywatelskiego Rozwoju Prezes Agata Stremecka Fundacja Frank Bold DyrektorBartosz Kwiatkowski Fundacja im. Stefana Batorego Prezes Aleksander Smolar Fundacja Panoptykon Prezeska Katarzyna Szymielewicz Wojciech Klicki Helsińska Fundacja Praw Człowieka Prezes Danuta Przywara INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa Prezes Łukasz Bojarski Instytut Allerhanda Prezes Arkadiusz Radwan Komitet Obrony Demokracji Członek Zarządu Jarosław Marciniak Ogólnopolski Strajk Kobiet Marta Lempart Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie Dziekan Mikołaj Pietrzak Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy Zarząd Stowarzyszenia Stowarzyszenie Interwencji Prawne Prezes Zarządu Witold Klaus Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia Prezes Leszek Parchimowicz Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia Prezes Krystian Markiewicz Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Prezes Dorota Hildebrand-Mrowiec Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia Prezes Karolina Sosińska Stowarzyszenie Sędziów Themis Prezes Irena Kamińska #CzarnyProtest Aleksandra Śniegocka-Goździk #Wolnesądy Michal Wawrykiewicz, Maria Ejchart- Dubois Sylwia Gregorczyk- Abram Paulina Kieszkowska ? Knapik

Sprawdź także

Zerwano kworum w IC SN

Impas w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. Sędziowie nie wybrali kandydatów na prezesa Zgromadzenie Sędziów Izby …