Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Samorząd lekarski chce pomóc prawnikom

Samorząd lekarski chce pomóc prawnikom

Jak informowaliśmy z inicjatywy adw. Romana Kusza, dziekana ORA w Katowicach oraz dr Jacka Kozakiewicza, prezesa Śląskiej Okręgowej Izby Lekarskiej, w Katowicach odbyła się konferencja poświęcona ocenie funkcjonowania instytucji biegłego lekarza w polskim procesie oraz projektowi ustawy o biegłym sądowym. Przedmiotem konferencji… Przedmiotem konferencji – informuje palesatra.pl – była w szczególności refleksja nad funkcjonowaniem instytucji biegłego w kontekście jego trybu ustanawiania, weryfikacji kandydata na biegłego, wpisu i skreślenia z listy biegłych oraz przedstawienie rozwiązań zmierzających do poprawy jakości pracy biegłych, zarówno w zakresie poziomu wydawanych opinii jak i czasu ich opracowywania.
Konferencja cechowała się niezwykłą rzeczowością i konstruktywnością. Uczestnicy prezentowali nie tylko ocenę aktualnej sytuacji i propozycji zawartych w projekcie, ale sami rzeczowo formułowali wnioski i proponowali rozwiązania. Przedstawiciele z ministerstwa sprawiedliwości odnosili się do wszystkich propozycji z wielką otwartością do stawianych propozycji. Nieoceniona zasługa w powodzeniu konferencji leży po stronie moderatora ? pana profesora Piotra Kardasa. To właśnie jego perfekcyjne wyprowadzanie wniosków i konkluzji w dyskusji stanowi o tak dobrym efekcie spotkania.
Uczestnicy konferencji zgodnie stwierdzili, iż brak jest przeciwwskazań aby już dziś spróbować wdrożyć propozycję samorządu lekarskiego, który chce włączyć się aktywnie i pomóc w funkcjonowaniu w praktyce instytucji biegłego ? lekarza w procesie. Wnioski i propozycje uczestników debaty zostaną przedstawione w odrębnym komunikacie, jak i pełna werska tego komunikatau na stronach palestry.pl

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …