Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Samorządy lokalne a resocjalizacja

Samorządy lokalne a resocjalizacja

– Ministerstwo Sprawiedliwości postrzega pracę na cele społeczne jako rzeczywistą i niezbędną w systemie prawa karnego alternatywę dla izolacji w zakładzie karnym, między innymi ze względu na swój potencjał w zakresie resocjalizacji ? mówił wiceminister Wojciech Węgrzyn podczas otwarcia konferencji dotyczącej znaczenia samorządu lokalnegow readaptacji społecznej skazanych w zakresie organizacji prac na cele społeczne w świetle zmian legislacyjnych. Konferencja została zorganizowana przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Konferencja ma na celu promowanie sprawnego wykonywania kary ograniczenia wolności i korzyści, jakie może przynieść wypracowanie efektywnego modelu jej realizowania, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy ? Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, ze szczególnym uwzględnieniem roli środowiska lokalnego w wykonywaniu kar i środków alternatywnych.
W trakcie konferencji podsekretarz stanu Wojciech Węgrzyn zaznaczył, że Ministerstwo Sprawiedliwości uznaje promowanie kar i środków alternatywnych wobec kary pozbawienia wolności za jedno ze swoich priorytetowych przedsięwzięć, co znajduje odzwierciedlenie w wielu jego działaniach i inicjatywach ustawodawczych.
– Mam nadzieję, że dzisiejsza dyskusja przyczyni się do upowszechnienia wiedzy na temat sankcji alternatywnych oraz potencjalnych korzyści wynikających z ich stosowania, a w rezultacie do pogłębienia współpracy instytucji samorządowych z wymiarem sprawiedliwości, z pożytkiem dla lokalnych społeczności ? zaznaczył wiceminister Wojciech Węgrzyn. Konferencja była okazją do zintensyfikowania współpracy organów wymiaru sprawiedliwości z samorządem terytorialnym, wymiany dotychczasowych doświadczeń w zakresie organizowania wykonywania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej. W jej trakcie omówiono także dobre praktyki i rozwiązania w tym zakresie. W konferencji uczestniczyli: sędziowie apelacji warszawskiej, kuratorzy zawodowi, burmistrzowie dzielnic m. st. Warszawy, przedstawiciele podmiotów, w których są lub mogą być w przyszłości wykonywane prace na cele społeczne. Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Docenią ławników

Spotkanie kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z przedstawicielami Stowarzyszenia Ławników Polskich – Funkcja ławników w systemie wymiaru …