Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Ściganie przestępstw z nienawiści

Ściganie przestępstw z nienawiści

Zastępca prokuratora krajowego Agata Gałuszka ? Górska, podczas obrad Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, przedstawiła działania prokuratury w zakresie ściągania przestępstw z nienawiści. Podczas swojego wystąpienia z ? ca prokuratora krajowego podkreśliła, że prokuratura nie pozostaje bierna wobec przestępstw z pobudek rasistowskich. W ostatnich dwóch latach liczba przestępstw otrzymuje się na tym samym poziomie – mówiła Zastępca Prokuratora Krajowego Agata Gałuszka – Górska. W pierwszym półroczu 2016 r. było prowadzonych – podjętych i kontynuowanych – 863 sprawy, przy 848 w tym samym okresie roku 2015 r. Do końca czerwca 2016 r. zarzuty zostały postawione w 224 sprawach, wobec 305 podejrzanych, a w ubiegłym roku zarzuty zostały postawione w 180 sprawach, co mając na względzie wpływ wszystkich spraw do prokuratury tj. 414 944, stanowi znikomy odsetek spraw (0,14%). Zarzuty wobec 305 osób postawiono w 224 sprawach, czyli w ok. 24 proc. prowadzonych postępowań tej kategorii – zaznaczyła. Warto podkreślić, że polska prokuratura prowadzi od kilku lat stały monitoring spraw o przestępstwa popełniane z motywów rasistowskich antysemickich czy ksenofobicznych, co skutkuje nie tylko sporządzaniem sprawozdań o tej kategorii spraw za każde półrocze i cały rok, ale także przesyłaniem do wszystkich prokuratur wniosków płynących z analizy tych sprawozdań, w których zawarte są uwagi dotyczące nieprawidłowości występujących w postępowaniach. Dzięki tego rodzaju działaniom zdecydowanie zwiększyła się świadomość organów procesowych w zakresie szkodliwości społecznej przestępstw popełnianych z tych powodów. Praktycznie wyeliminowano przypadki niezasadnego umarzania lub odmawiania wszczęcia postępowań przygotowawczych z powodu znikomej społecznej szkodliwości takich czynów. W ostatnich latach odnotowane są pojedyncze przypadki umorzeń z tej podstawy, przy czym w latach 2007, 2008, 2009, 2010, 2012r. nie odnotowano ani jednej takiej decyzji. Podkreślić trzeba, że w każdej prokuraturze regionalnej wyznaczony został konsultant w tej kategorii przestępstw, zaś na poziomie prokuratur okręgowych koordynatorzy monitoryjący i nadzorujący te kategorie spraw. Ponadto w ramach właściwości każdej prokuratury okręgowej została wyznaczona jedna prokuratura rejonowa (w przypadku dużych obszarów właściwości dwie), a w niej po dwóch prokuratorów wyspecjalizowanych w prowadzeniu tego rodzaju postępowań. W konsekwencji obecnie funkcjonuje stała grupa 160-165 prokuratorów zajmująca się tymi przestępstwami – około 105 prokuratorów prowadzących i nadzorujących postępowania na szczeblu prokuratur rejonowych oraz 58 prokuratorów (konsultantów i koordynatorów) na szczeblu prokuratur okręgowych, regionalnych i Prokuratury Krajowej. Powyższa struktura organizacyjna ścigania przestępstw tej kategorii pozwala na ujednolicenie praktyki i eliminowanie błędów popełnianych w tych sprawach. 26 lutego 2014 r. Prokurator Generalny wydał wytyczne w zakresie prowadzenia postępowań o przestępstwa z nienawiści, które dotyczą zarówno uregulowań materialnoprawnych, sposobu prowadzenia postępowań, jak i kwestii organizacyjnych. Powyższe wytyczne są do chwili obecnej aktualne. Zgodnie z nimi ?Każde postępowanie przygotowawcze o przestępstwo z nienawiści uznaje się za sprawę dużej wagi?. Ich konsekwencją jest m.in. obowiązek informowania przełożonych o każdym postępowaniu dotyczącym przestępstwa z nienawiści.
Dział Prasowy Prokuratura Krajowa

Sprawdź także

Palestra lepsza od Temidy

W sobotę 2 października 2021r. na kortach „Olimpia Park” w Poznaniu tenisowa reprezentacja Wielkopolskiej Palestry …