Finansowanie pomostowe

Sędzia w czasach zarazy

„To, co jest prawdą we wszystkich nieszczęściach tego świata, jest prawdą także o zarazie. Pozwala człowiekowi wznieść się ponad siebie samego”

/Albert Camus, „Dżuma”/

Straszliwy czas, którego obecnie doświadczamy wraz z pandemią koronawirusa, przynosi żmudne wyzwania dla tych, którzy są pracownikami wymiaru sprawiedliwości. Rozszerzenie się na cały świat kryzysu Covid-19 skonfrontowało nas, po raz kolejny w naszej historii, z wieczną kruchością ludzkości.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów (IAJ) reprezentuje stowarzyszenia z 92 krajów z pięciu kontynentów. Globalny wymiar naszej organizacji stawia przed nami szczególne zobowiązanie do przypomnienia poważnych obowiązków sędziów w odniesieniu do tej pandemii.

Na poziomie strukturalnym, wykonywanie ustaw kryzysowych uchwalonych przez władze narodowe musi być starannie nadzorowane przez sądownictwo.  Te wyzwania wymagają konfrontacji z normalnymi zasadami demokratycznych rządów, praw człowieka i praworządności. We wszystkich krajach, które zdecydowały się wprowadzić ograniczenia regulacji konstytucyjnych, umniejszanie roli sądownictwa wystąpi w sposób nieunikniony.

„Ceną wolności jest wieczne czuwanie”; słynne zdanie przypisywane Thomasowi Jeffersonowi  zyskało w naszych czasach nowe znaczenie.

Z tych względów, rządy państw nie powinny mieć dążenia, aby postrzegać obecny kryzys jako sposobność by zrewidować podstawową rolę niezależnego sądownictwa jako strażników praw człowieka i wolności obywatelskich.

Należy także wyraźnie zaznaczyć, że kwarantanna wymuszona przez epidemię Covid-19 wywołała destrukcyjne skutki dla aktywności sądów. Przez poszczególne kraje, wysiłki aby spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa Covid-19 potężnie wpłynęły na funkcjonowanie systemów wymiaru sprawiedliwości. Większość rozpraw sądowych zostało, albo zostanie, nieuchronnie odwołana, a nawet sparaliżowana.

Zasady Prowadzenia Postępowań Sądowych z Bangalore podkreślają, że „sędzia musi akceptować osobiste ograniczenia, które mogą być odczuwane jako ciężary przez przeciętnego obywatela oraz powinien czynić to z ochotą i dobrowolnie”. To jest właśnie aktualna sytuacja i to powinien być akceptowany obowiązek dla każdego sędziego, by być w gotowości do służenia obywatelom w poczuciu służby publicznej. Cokolwiek nastąpi, sędziowie będą kontynuować służbę dla wszystkich obywateli, kiedykolwiek pilna decyzja musi być podjęta, bądź pilne rozstrzygnięcie wydane. Ma to w szczególności zastosowanie w sprawach, które dotyczą praw podstawowych lub ochrony najbardziej wrażliwych członków naszego społeczeństwa, szczególnie osób starszych, ale także przykładowo ofiar przemocy domowej poddanych obecnie większemu zagrożeniu przez zamknięcie w domach oraz w ogólności, wszystkich, którzy tego potrzebują.

Poeta John Donne napisał niegdyś:  „Żaden człowiek nie jest samotną wyspą, każdy  stanowi ułomek kontynentu, część lądu”. Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów, całkowicie apolityczna organizacja, zostało zbudowane na fundamentalnej zasadzie solidarności , zarówno pomiędzy sędziami oraz względem współobywateli.

To jest właściwa wiadomość w tych trudnych czasach, w jakich przyszło nam żyć.

Jose Igreja Matos

(Pierwszy Wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów,

Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów)

Sprawdź także

Strach PiS przed Europą

Prokuratura Europejska rozpoczęła działalność. Polska nie dołączyła do niej z obawy o utratę suwerennościrokuratura Europejska …