Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Sędzia Zawistowski wyjaśnia

Sędzia Zawistowski wyjaśnia

​Sąd Najwyższy opublikował odpowiedź sędziego Dariusza Zawistowskiego Prezesa Izby Cywilnej na wystąpienia sędziów SN o wyjaśnienie przyczyn, dla których sędziowie powołani do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w październiku 2018 r. dotychczas nie zostali wyznaczeni do składów orzekających. O obawach sędziów piszemy poniżej
W odpowiedzi na Państwa pisemne wystąpienia z dnia 12 i 19 listopada 2018 r, dotyczące wyjaśnienia przyczyn, dla których sędziowie powołani do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w październiku 2018 r, dotychczas nie zostali wyznaczeni do składów orzekających, wyjaśniam, że powody takiej decyzji zostały w sposób przejrzysty wskazane w piśmie z dnia 9 listopada 2018 r., skierowanym do KRS. Jego treść została przekazana do informacji publicznej przez zamieszczenie treści tego pisma na powszechnie dostępnej stronie internetowej SN. Wyjaśnień w tym zakresie udzieliłem także osobiście wszystkim zainteresowanym osobom, które się o to zwracały. Wymaga dodatkowo podkreślenia, że istnienie poważnych wątpliwości dotyczących statusu sędziów powołanych do Sądu Najwyższego na podstawie uchwał KRS z dnia 28 sierpnia 2018 r. Nr 330 /2018 potwierdził jednoznacznie Naczelny Sąd Administracyjny, który rozpoznaje odwołania od tych uchwał. W ramach tej procedury, po wcześniejszym udzieleniu zabezpieczenia, NSA w postanowieniu z dnia 21 listopada 2018 r., sygn. akt II GOK 2/18 zdecydował o skierowaniu w tej sprawie pytania prejudycjalnego do TSLJE. Trudno przewidzieć obecnie wszystkie możliwe skutki orzeczenia TSUE w przypadku zakwestionowania przez ten organ statusu obecnej KRS, W takiej sytuacji powstanie jednak niewątpliwie pytanie o następstwa wydawania orzeczeń przez sędziów powołanych z udziałem obecnej KRS, co wymaga podejmowania szczególnie rozważnych działań, uwzględniających w najwyższym stopniu interes publiczny przy decydowaniu o wyznaczeniu do składów orzekających sędziów, których dotyczy pytanie prejudycjalne NSA. W tych okolicznościach uważam wręcz za konieczne, aby decyzja w tym zakresie została poprzedzona analizą uzasadnienia orzeczenia wydanego przez NSA. Zwracam także uwagę, że wątpliwości co do swojego statusu wyraziła ostatnio także obecna KRS, zapowiadając, że w tej sprawie skieruje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, Przypominam jednocześnie, że wszystkim osobom, do których kierowane jest niniejsze pismo zostały wcześniej przydzielone do referatów sprawy, których ilość pozwala na wyznaczenie kilku posiedzeń, a czas przeznaczony dotychczas na zapoznanie się z tymi sprawami pozwala na niezwłoczne wyznaczenie posiedzeń, w bardzo krótkim terminie.
Sąd Najwyższy, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa, tel_ 22 530 85 40, faks 22 530 90 45, e-mail: sn@sn.p], wvwv.sn.pł

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …