Strona główna / Aktualności / Paragraf 22 na sędziego

Paragraf 22 na sędziego

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” monitoruje sytuację sędziego Łukasza Bilińskiego, który wbrew swojej woli ma być odsunięty od orzekania w sprawach karnych i przeniesiony do wydziału rodzinnego. Sędzia wydawał wyroki w sprawie demonstracji, które były krytykowane przez polityków PiS. Decyzję o przeniesieniu podejmuje prezes warszawskiego sądu rejonowego Maciej Mitera, powołany na prezesa sądu przez Zbigniewa Ziobrę, wybrany przez polityków PiS i Kukiz 15 do Krajowej Rady Sądownictwa.

Sytuacja sędziego Bilińskiego jest coraz bardziej jak w Paragrafie 22 – bez wyjścia, gdyż jakie działania by nie zostały podjęte w tej sprawie, sędzia ma i tak trafić do wydziału rodzinnego. Wskazujemy na następujące działania podjęte w tej sprawie:

  1. Maciej Mitera zwraca się o opinię w sprawie zmiany wydziału przez sędziego Bilińskiego do kolegium warszawskiego Sądu Okręgowego (opinia taka jest wymagana przez art. 22a § 1 pkt 1 prawa o ustroju sądów powszechnych);
  2. Zanim jeszcze kolegium wydało opinię, prezes Mitera wręcza decyzję sędziemu Bilińskiemu;
  3. Sędzia Biliński wobec tego odwołuje się do KRS, ale jednocześnie kolegium zwraca się do Prezes Sądu Okręgowego Joanny Bitner o uchylenie decyzji podwładnego na podstawie art. 37 § 3 prawa o ustroju sądów powszechnych – nie mógł przenieść bez opinii Kolegium;
  4. Prezes Bitner uchyla decyzję Mitery, wobec czego postępowanie przed KRS powinno być umorzone, media piszą, że sędzia Biliński nie zostanie przeniesiony;
  5. Wczoraj jednak podczas obrad KRS zespół w ramach KRS stwierdza, że KRS będzie zajmować się odwołaniem, gdyż decyzja Bitner stanowiła przekroczenie kompetencji – KRS ma dziś procedować w tej sprawie pomimo decyzji prezesa SO w Warszawie o uchyleniu decyzji Mitery.

Sędzia znów będzie karnistą

Sędzia Łukasz Biliński wraca do spraw karnych. W obronę wzięła go prezes Sądu Okręgowego w Warszawie. Apel Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia i stanowisko Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie w tej sprawie zostały uwzględnione!

„Jak ustaliło OKO.press, prezes Joanna Bitner uchyliła jako sprzeczną z prawem decyzję o odsunięciu sędziego Łukasza Bilińskiego od sądzenia protestów ulicznych. Sędzia Biliński pozostanie więc na razie w wydziale karnym i nie będzie sądzić spraw rodzinnych”
Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Joanna Bitner korzystną dla sędziego Łukasza Bilińskiego decyzję podjęła w poniedziałek 22 lipca. Uchyliła decyzję prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia Macieja Mitery, który przeniósł Bilińskiego do wydziału rodzinnego.
Z informacji OKO.press wynika, że prezes Bitner uznała, że decyzja Mitery jest wadliwa, bo nie opiniowało jej Kolegium Sądu Okręgowego. Więcej na : https://oko.press/sedzia-bilinski-wraca-do-spraw-karnych/

Sprawdź także

List otwarty Adama Bodnara

List otwarty Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara do prezydenta Lecha Wałęsy i pozostałych sygnatariuszy …