Strona główna / Aktualności / Sędziowe za powrotem trójpodziału władzy

Sędziowe za powrotem trójpodziału władzy

Sędziowie zgromadzeni 2 marca 2016 r. na zebraniach przedstawicieli sędziów sądów apelacyjnych i przedstawicieli sędziów okręgów przyjęli podobnie brzmiące uchwały wzywające do poszanowania konstytucyjnej zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Zaapelowali o konsultowanie ze środowiskiem sędziowskim
wszystkich planowanych zmian w organizacji i ustroju sądów powszechnych, o zmianę modelu nadzory administracyjnego nad sądami, o ograniczenie kognicji sądów i o zapewnienie wpływu na tworzenie i wykonywanie budżetu wymiaru sprawiedliwości.
Zwrócili także uwagę na zagrożenia związane z wprowadzeniem nowych rozwiązań dotyczących przydziału spraw i na potrzebę prowadzenia przez sądy aktywnej i skutecznej działalności informacyjnej. W tym samym dniu zebranie przedstawicieli sędziów okręgów zwołane przez Ministra Sprawiedliwości wybrało SSO Krzysztofa Wojtaszka do składu Krajowej Rady Sądownictwa na drugą kadencję.
Sędzia Waldemar Żurek Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Sądownictwa

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …