Strona główna / Aktualności / Sędziowie apelują do obywateli

Sędziowie apelują do obywateli

Szanowni Państwo. Sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zrzeszeni w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich ?Iustitia? mając na względzie troskę o zachowanie trójpodziału władz, ale też w poczuciu odpowiedzialności sprawowanego urzędu,odbywli zebrania sędziów. Może to spowodować zakłócenia w terminowości odbywania posiedzeń sądowych. Prosząc owyrozumiałość i przepraszając za wszelkie niedogodności z tym związane liczymy na zrozumienie, że podejmowane działania zmierzają przede wszystkim do zagwarantowania Obywatelom prawa do sądu niezawisłego i niezależnego od jakichkolwiek nacisków ze strony polityków.
Na stronie SSP IUSTITIA można wysłuchać przesłanie prof. Ryszarda Piotrowskiego z okazji Zebrań Sędziów oraz przesłania prof. Adama Strzembosza z okazji Zebrań Sędziów 20 kwietnia 2017 r.
***
W czwartek 20 kwietnia sędziowie przerwali rozprawy na ok. 30 minut. To reakcja na projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa uzależniający wybór jej członków od Sejmu. Sędziowie wysłuchali m.in. apelu prof. Adama Strzembosza: “Wzywam panie i panów sędziów, byście nie godzili się na pełnienie funkcji w tej Radzie? Formalnie głównym celem zebrań w sądach jest utworzenie forum współpracy przedstawicieli samorządu sędziowskiego (FWS). Ma ono reprezentować sędziów zamiast zgromadzeń sędziowskich zwoływanych dotychczas przez Krajową Radę Sądownictwa. Jeśli wejdzie w życie ustawa o KRS przygotowana przez resort sprawiedliwości, instytucja Zebrania Przedstawicieli zostanie zlikwidowana. Sądy rejonowe będą mogły wybrać po jednym przedstawicielu do FWS, okręgowe ? dwóch, a apelacyjne ? trzech. Do współpracy zostali zaproszeni także przedstawiciele Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych i wojskowych. Przypomnijmy: projekt uzależnia od władzy ustawodawczej wybór większości 25-osobowego składu Rady. Kadencja zasiadających w niej obecnie 15 sędziów ma wygasnąć po 30 dniach od wejścia w życie ustawy. Na ich miejsce wejdą sędziowie wybrani nie przez zgromadzenia sędziowskie, lecz przez Sejm. Co więcej, posłowie mogliby głosować tylko na kandydatów wybranych przez marszałka. Zebrania miały służyć także budowaniu solidarności sędziowskiej, a zarazem stanły się jej pierwszym testem. O zwołaniu zebrania decydował z osobna każdy prezes sądu, a każdy sędzia sam postanawiał, czy weźmie w nim udział. Stowarzyszenie Sędziów Iustitia proponuje, by przebieg spotkań w całej Polsce był zgodny z tym samym schematem: Prof. Strzembosz w swoim wystąpieniu przypomina, że KRS była pomysłem sędziów “Solidarności? na odseparowanie władz administracyjnych i politycznych od wyboru, powoływania i awansowania sędziów, a przy Okrągłym Stole co do tego, że większość jej członków powinni wybierać sędziowie nie miał wątpliwości m. in. Jarosław Kaczyński. Apeluje też do wszystkich sędziów, by nie zgadzali się uczestniczyć w upolitycznianiu władzy sądowniczej nawet za cenę poświęceń: ?Wzywam panie i panów sędziów, byście nie godzili się na pełnienie funkcji w tej Radzie przy takim sposobie wyboru. Jeśli się na to zgodzicie, będziecie poddani ogromnym naciskom. Będziecie musieli pełnić role służebne wobec konkretnej partii politycznej. A przecież bez względu na to, czy tę partię widzicie pozytywnie czy negatywnie, rzeczą najważniejszą jest to, by nigdy żadna partia nie odgrywała wiodącej roli tam, gdzie chodzi o tworzenie korpusu sędziowskiego. Znaleźliśmy się wszyscy jako kraj, jako naród, w niezwykle trudnej sytuacji. Musimy wykazać niezłomną postawę, zdolność do poświęceń, zdolność do rezygnacji z kariery czy apanaży, które niewątpliwie będą posłusznym sędziom proponowane. Nie wolno nam wrócić do tej sytuacji, która panowała przed zmianami z 1989 roku. Nie wolno nam wrócić do sytuacji, w której sędzia staje się narzędziem represji państwa w stosunku do niewygodnych obywateli. Czasem trzeba ponieść trudne konsekwencje. W stanie wojennym zostałem odwołany ze stanowiska sędziego sądu wojewódzkiego, jednocześnie usunięty z instytutu badania prawa sądowego, w którym pracowałem. Niektórzy wyrażali mi współczucie. Te fakty legitymizowały w późniejszych latach moją postawę obywatelską. Nigdy tego nie żałowałem. Jestem przekonany, że jeżeli poniesiecie nawet pewne konsekwencje, to one będą dla was szczególnym wyróżnieniem. Tak jak wpis do akt osobowych 42 sędziów warszawskich ,którzy wypowiedzieli się w sposób zdecydowany o nielegalności, nieprawidłowości odwołania sędziego Krzysztofa Kauby, jest teraz tytułem do ich chwały i mogli się na niego powoływać, gdy wypowiadano się co do ich wartości jako ludzi i jako sędziów?. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że dzisiejsza przerwa w pracy sędziów to ?zakamuflowany protest, strajk, do którego sędziowie prawa nie mają?.
OŚWIADCZENIE MINISTRA
Z. Ziobro był gościem TVP Info. W program ?Gość Wiadomości? dodał, że najgorsze w tym jest to, iż sędziowie nie wykazali się zrozumieniem dla Polaków, którzy do sądu niejednokrotnie muszą dojechać z odległych miejsc. O działaniach reformatorskich PiS w sprawie sądownictwa prokurator generalny powiedział, że nie cofną się ani o krok. Przerwa w orzekaniu to dla ministra ?walka o władzę tych, którzy rządzą w KRS, którzy decydują, jak wygląda sądownictwo?. Minister sprawiedliwości skomentował również zapowiedzi Donalda Tuska, który zapowiadał skorzystanie z immunitetu, jeśli dojdzie do przekonania, że władza w Polsce chce mu utrudnić sprawowanie funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej. Według Ziobry Tusk nie może zasłaniać się immunitetem, ponieważ nie obowiązuje on, gdy chodzi o działania podejmowane przed wyborem na przewodniczącego RE. Ziobro skomentował także słowa Tuska o charakterze przesłuchania. Powiedział ?Więc Donald Tusk, chwaląc się, że o herbacie, kawie i wodzie wytrzymał, to był w dużo bardziej komfortowych warunkach, widać, przesłuchiwany ode mnie?. Minister Ziobro powtórzył w TVP, że będzie realizowany rządowy projekt zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa. „Ani o krok nie cofniemy się; bo to nie tylko ja, to jest większość parlamentarna, rząd”

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …