Sędziowie bez kagańców

Trybunał Konstytucyjny Republiki Chorwacji uchylił i unieważnił poprawki do ustawy o sądach, w których wprowadzono okresowe kontrole bezpieczeństwa sędziów przeprowadzane przez służby specjalne.

Trybunał Konstytucyjny Republiki Chorwacji uchylił i unieważnił poprawki do ustawy o sądach, w których wprowadzono okresowe kontrole bezpieczeństwa sędziów przeprowadzane przez służby specjalne.

Trybunał Konstytucyjny podjął tę decyzję na wniosek Stowarzyszenia Sędziów Chorwackich.

Raport Komisji Weneckiej dot. ostatnich zmian w ustawodawstwie chorwackim dotyczącym sądownictwa – wybrane fragmenty.

6. Chorwackie sądownictwo ma burzliwą historię najnowszą, w której w połowie lat 90-tych ingerencja polityczna w niezależność sądownictwa nie była rzadkością, a wpływ polityczny w procedurach usuwania i mianowania trwał do 2000 r. Po przystąpieniu Chorwacji do UE w 2013 r. działania w zakresie reform sądownictwa opierały się na realizacji Strategii Rozwoju Sądownictwa 2013-2018 i miały na celu poprawę przejrzystości i odpowiedzialności sądownictwa, a także wzmocnienie jego autonomii i niezależności. W tym celu wprowadzono zmiany do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa z 2018 r., które zreformowały m.in. system składania, przechowywania, kontrolowania i publikowania oświadczeń majątkowych urzędników sądowych.

7. Ponadto, w istniejących ramach prawnych sędziowie pracujący w wydziałach sądowych, które są wyspecjalizowane w sprawach dotyczących korupcji i przestępczości zorganizowanej, podlegali lustracji bezpieczeństwa, natomiast sędziowie sądów pierwszej instancji i sędziowie Sądu Najwyższego podlegali podstawowej lustracji bezpieczeństwa przed powołaniem. Proponowane zmiany wprowadzały: 1) okresowe odnawianie lustracji bezpieczeństwa (po każdych pięciu latach) oraz 2) wprowadzały wymóg poddania się lustracji bezpieczeństwa przez wszystkich sędziów. Wymogi te będą funkcjonowały w określonym czasie po wejściu w życie zmian.Zgodnie z ustawą o lustracji bezpieczeństwa, lustracja bezpieczeństwa to procedura, w ramach której właściwa agencja bezpieczeństwa i wywiadu stwierdza istnienie przeszkód bezpieczeństwa wobec określonych osób. W przypadku podstawowej lustracji bezpieczeństwa przeszkodami w zakresie bezpieczeństwa są fakty wskazujące na niewłaściwe wykorzystanie lub ryzyko niewłaściwego wykorzystania stanowiska służbowego lub obowiązków służbowych, tj. wykonywanie praw i uprawnień służbowych kosztem bezpieczeństwa narodowego lub interesów Chorwacji.

Całość na stronie SSP Iustitia.pl

Sprawdź także

Odpowiedź prezesa sądu

Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu – Krzysztof Lewandowski – odpowiedział w poniedziałek na pismo Przewodniczącej …