Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Sędziowie czekają na sąd

Sędziowie czekają na sąd

Na dzień 28 stycznia 2014 r. został wyznaczony termin posiedzenia pełnego składu Sądu Najwyższego dla rozpoznania wniosku Pierwszego Prezesa SN o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa, występującej w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w zakresie dotyczącym ustalenia tego czy podsekretarze stanu moga zastąpić ministra…

…przenosząc sędziów do innego sądu.

Chodzi o zagadnienie prawne:?Czy w podjęciu decyzji o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe, wydanej na podstawie art. 75 § 3 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. ? Prawo o ustroju sądów powszechnych (jedn. Tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 427 ze zm.) Minister Sprawiedliwości może być zastąpiony przez sekretarza lub podsekretarza stanu??Zagadnienie to ma podstawowe znaczenie dla rozstrzygnięcia kwestii, czy sędziowie sądów zlikwidowanych w ramach tzw. reformy Gowina, a przeniesieni na nowe miejsca służbowe na podstawie decyzji podpisanej nie przez Ministra Sprawiedliwości, lecz przez podsekretarza stanu, mają uprawienia do orzekania.

Przypominamy, że w uchwale Sądu Najwyższego z 17 lipca 2013 r., sygn. akt III CZP 46/13, stwierdzono niezgodność z prawem podpisanych przez podsekretarzy stanu decyzji o przeniesieniu sędziów z sądów likwidowanych. Na podstawie poglądu prawnego zawartego w uzasadnieniu tej uchwały sędziowie większości ze zlikwidowanych sądów w całości lub części odstąpili od orzekania, uznając, iż nie są uprawnieni do pracy orzeczniczej. Spowodowało to poważne utrudnienia w rozpoznawaniu spraw i dostępie obywateli do wymiaru sprawiedliwości na terenach dotkniętych reformą. Skalę tych problemów ilustruje zamieszczona poniżej mapka.
Z uwagi na fakt, iż jeden ze składów Izby Karnej SN przedstawił stanowisko odmienne, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wystąpił z wnioskiem o rozstrzygnięcie przez pełny skład SN rozbieżności w wykładni prawa, występujących w orzecznictwie SN.

Kto poprzenosił sędziów zniesionych sądów?

Stowarzyszenie Sędziów Polskich ?Iustitia? uzyskało z Ministerstwa Sprawiedliwości informację publiczną dotyczącą tego, kto podpisał decyzje o przenoszeniu sędziów znoszonych sądów. Ministerstwo początkowo nie chciało powyższej informacji udzielić, jednakże po uzasadnieniu naszego wniosku (a także po nagłośnieniu odmowy przez prasę) otrzymaliśmy wykaz decyzji podjętych w sprawie sędziów znoszonych sądów.
Żadnej decyzji o przeniesieniu sędziego nie podpisał Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin. Żadnej nie podpisał też sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, którym na przełomie roku 2012 i 2013 był Stanisław Chmielewski. Wszystkie decyzje podpisywali trzej podsekretarze stanu: Wojciech Hajduk – 369 decyzji, Wojciech Węgrzyn – 173 decyzje i Michał Królikowski – 3 decyzje.

A oto wykaz zniesionych sądów i podpisanych decyzji.
Okręg kaliski:Krotoszyn (do Ostrowa Wlkp.): Wojciech Węgrzyn 8.Ostrzeszów (do Kępna): Wojciech Węgrzyn 6,Pleszew (do Jarocina): Wojciech Węgrzyn 7.
Okręg koniński:Słupca (do Konina): Wojciech Węgrzyn 9.

Okręg poznański: Chodzież (do Wągrowca): Wojciech Węgrzyn 7, Wojciech Hajduk 1. Gostyń (do Leszna): Wojciech Hajduk 6.

Nowy Tomyśl (do Grodziska Wlkp.): Wojciech Hajduk 5. Oborniki (do Szamotuł): Wojciech Hajduk 6.Rawicz (do Leszna): Wojciech Węgrzyn 5.Śrem (do Kościana): Wojciech Węgrzyn 8.Wolsztyn (do Grodziska Wlkp.): Wojciech Hajduk 4, Wojciech Węgrzyn 2.Września (do Środy Wlkp.): Wojciech Węgrzyn 8.Złotów (do Piły): Wojciech Hajduk 8.

A oto mapka ilustrująca: które sądy pracują, a w których sędziowie powstrzymują się od orzekania.

Sprawdź także

Manipulacje Manowskiej

Starzy” sędziowie Sądu Najwyższego skierowali w marcu do prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara …