Najnowsze informacje

Sędziowie dziękują RPO

Podziękowania dla Profesora Adama Bodnara – Rzecznika Praw Obywatelskich


Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wyraża wdzięczność Panu Profesorowi Adamowi Bodnarowi za niestrudzoną walkę w obronie wolnych sądów w Polsce. Zapisał się On złotymi zgłoskami w historii urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Profesor Adam Bodnar swoją postawą zyskał szacunek i uznanie środowiska sędziowskiego. Sędziowie zawsze mogli liczyć na Jego wsparcie, dobre rady i obywatelski punkt widzenia. To On ciągle przypominał o szarym człowieku, upominał się o najsłabszych i wykluczonych. Przeszliśmy razem długą drogę w kierunku państwa przyjaznego dla obywatela, w którym na straży jego praw i wolności stoją niezależne sądy i niezawiśli sędziowie.
Panie Rzeczniku, serdecznie dziękujemy.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

Sprawdź także

Ilu sędziów w procesie

RPO: jednoosobowy sąd w procesach cywilnych – tylko w nowych sprawach. SN odmówił uchwały Sprawę …