Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Sędziowie nordyccy zmartwieni Polską

Sędziowie nordyccy zmartwieni Polską

Wyrażając troskę w sprawie ingerencji politycznej w polskie sądownictwo prezesi stowarzyszeń sędziowskich Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii, Szwecji, Łotwy i Estonii podejmują następującą uchwałę: Na swoim dorocznym spotkaniu Prezesów Sędziowskich Stowarzyszeń Państw Nordyckich podjęliśmy uchwałę o zaproszeniu do swojego grona

Stowarzyszeń Sędziów z Estonii i Łotwy oraz przedstawiciela Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA w celu przedyskutowania aktualnej sytuacji dotyczącej sądownictwa w Polsce. Wszystkie stowarzyszenia są członkami Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów (EAJ), które na spotkaniu w maju tego roku wyraziło swoje zaniepokojenie w tej mierze. W ostatnim czasie polski Sejm wprowadził zmiany dotyczące stanu spoczynku sędziów Sądu Najwyższego, które zmusiły przejście 40 % ogólnej liczby sędziów SN w stan spoczynku. Wbrew przepisom Konstytucji RP skrócona została również kadencja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. W tym samym czasie zmieniono również sposób obsadzenia Krajowej Rady Sądownictwa. To parlament w chwili obecnej jest uprawniony do wskazania wszystkich członków KRS. W ten sposób politycy zyskali możliwość wpływania na procedurę nominacji sędziowskich, który stał się sprzeczny z minimalnymi chociażby europejskimi standardami. Obserwujemy, że ingerencja polityków w wymiar sprawiedliwości w Polsce zaczęła się w 2016 r., a początek dała jej zmiana w organizacji Prokuratury, brak nominacji wybranych członków Trybunału Konstytucyjnego, późniejsze arbitralne dymisje ponad 150 Prezesów i Wiceprezesów sądów w Polsce. Reforma sądownictwa w Polsce została przeprowadzona przez demokratycznie wybrany parlament, lecz bez dokonywania zmian w Konstytucji. Wprowadzane zmiany stanowią poważne zagrożenie dla demokracji i stanowią podważają zasadę trójpodziału władz, niezależności i odpowiedzialności sądownictwa. Niezależne sądownictwo, cieszące się społecznym zaufaniem jest kamieniem węgielnym funkcjonowania wszystkich demokratycznych państw. Jest gwarantem skutecznego przestrzegania praw człowieka, praw obywatelskich w państwie demokratycznym oraz strażnikiem praworządności. Wyrażamy najwyższe zaniepokojenie i zachęcamy rządy naszych państw, aby poprzez kontakty z polskimi władzami oraz poprzez międzynarodowe kontakty przedsięwzięły natychmiastowe możliwie intensywne działania.
Helsinki, 31 sierpnia 2018 r.
Kimmo Vanne Märit Bergendahl Mikael Sjöberg Iuris Sili?š Wiggo Storhaug Larssen Kjartan Bjarni Björgvinnsson Indrek Parrest

Sprawdź także

Zmiany w sądach nielegalne

TSUE: Orzeczenie wydane przez neo-sędziego można uznać za niebyłe 1 ZDJĘCIE Siedziba TSUE (zdjęcie ilustracyjne) …