Finansowanie pomostowe

Sędziowski bojkot komisji

Uchwała Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie udziału sędziów w komisjach wyborczych. Żyjemy w czasie wyjątkowym. Na podstawie art. 228 Konstytucji RP, w sytuacjach szczególnych zagrożeń, może zostać wprowadzony stan klęski żywiołowej. W oparciu o art. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej może on być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych, zaś zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 tej ustawy przez katastrofę naturalną rozumie się m.in. masowe występowanie chorób zakaźnych ludzi. Konsekwencją ogłoszenia stanu nadzwyczajnego jest niemożność przeprowadzenia wyborów w czasie jego trwania i ciągu 90 dni po jego zakończeniu.
Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że taki stan zaistniał dziś w Polsce w związku z pandemią koronawirusa.Tu nie chodzi o podstawy prawne. Tu chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich, o bezpieczeństwo milionów Polaków.
W tej szczególnej sytuacji zwracamy się do wszystkich sędziów o powstrzymanie się od udziału w procedurach wyborczych, zaś do sędziów wybranych do okręgowych komisji wyborczych – o rezygnację z ich prac.
W naszym głębokim przekonaniu nie da się pogodzić przysięgi sędziowskiej z brakiem dbałości o dobro współobywateli. W chwili obecnej nie da się też przeprowadzić wyborów z poszanowaniem zasad równości i powszechności. Udział w takich komisjach byłby legitymizowaniem naruszenia prawa.

https://forumfws.eu/uchwaly/2020/03/25/1/?fbclid=IwAR1v0FUVtMXae5gP3MFtHMj7JwD4O3isysXPZcl-Hf5lUKXMe4Hz6G8UbFQ

Sprawdź także

Wygrana Xero Flor z RP, i …

Należy pilnie wykonać wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Xero Flor w Polsce sp. …