Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Sędziowski bojkot nominacji

Sędziowski bojkot nominacji


AKTUALNY ZAKRES TERYTORIALNY wstrzymania się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych wszystkich szczebli, wynikający z uchwał podjętych przez zgromadzenia przedstawicieli sędziów apelacji i okręgu, zgromadzenia ogólne sędziów apelacji i okręgu oraz w jednym przypadku kolegium sądu apelacyjnego.

➡Sędziowie okręgu zielonogórskiego w dniu 28 lutego 2019 roku podjęli uchwałę o wstrzymaniu się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów sądów rejonowych, działających na obszarze okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze❗

➡Sędziowie okręgu zielonogórskiego podkreślili, że obowiązkiem organu samorządu sędziowskiego jest zwrócenie uwagi na istniejące zagrożenie systemowe, dotyczące zgodności z zasadami prawa Unii Europejskiej, zarówno sposobu wyboru sędziowskich członków organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa, jak i sposobu działania tego organu w dotychczas przeprowadzonych konkursach nominacyjnych. Skala i waga owych zagrożeń budzi obawy o ważność konkursów stanowiących element procedury nominacyjnej, a w konsekwencji o możliwość podważania ważności orzeczeń wydanych z udziałem sędziów powołanych w wadliwej procedurze i ich nieuznawania w Unii Europejskiej

Sprawdź także

Żaden TSUE, rządzi Radzik

Sędzia Igor Tuleya nie może wrócić do pracy, mimo wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Taką decyzję …