Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Sejm musi wykonać wyrok

Sejm musi wykonać wyrok

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z 4 lutego 2020 roku w sprawie komunikatu Centrum Informacyjnego Sejmu z 3 lutego 2020 roku o wyborze członków Krajowej Rady Sądownictwa.
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia zwraca uwagę, że informacje podane w komunikacie wskazują na to, że sędziowie zasiadający obecnie w Krajowej Radzie Sądownictwa uzyskali poparcie około 3,5% wszystkich sędziów w Polsce, a więc nie mają legitymacji do reprezentowania środowiska sędziowskiego w konstytucyjnym organie, który powinien stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Reprezentują oni, co najwyżej, polityków usiłujących zniszczyć powyższe wartości. Z komunikatu wynika ponadto, że część sędziów uzyskało poparcie minimalne (25 sędziów), co tym bardziej czyni zasadne podejrzenie, że tak jak sędzia Maciej Nowacki, w dacie wyboru przez Sejm RP, nie posiadali wymaganego ustawowo poparcia innych sędziów.

Stowarzyszenie podkreśla, że ogłoszenie komunikatu nie stanowi wykonania wyroków sądów administracyjnych w przedmiocie ujawnienia list poparcia do KRS oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 roku.

Zwracamy uwagę, że prawo do poparcia kandydata do KRS jest prawem obywatelskim, prawem do udziału w życiu publicznym, prawem do udziału w procedurach kształtowania składu organów konstytucyjnych. Tym samym niedopuszczalne jest wyłączenie możliwości odwołania poparcia w sytuacji, gdy ustawodawca takiego rozwiązania nie przewidział i nie ma ono żadnego uzasadnienia w konieczności ochrony innych wartości. Porównanie regulacji zawartej w ustawie o KRS do regulacji innych ustaw o charakterze wyborczym, gdzie ustawodawca wyraźnie wyłącza możliwość wycofania poparcia kandydatom, prowadzi do wniosku, że brak takiej regulacji w ustawie o KRS jest zamierzonym zabiegiem racjonalnego ustawodawcy, w sposób oczywisty dopuszczającym wycofanie poparcia.

Kancelaria Sejmu powołuje się na opinię dr hab. M. Dobrowolskiego, zgodnie z którą względu na brak przepisów umożliwiających wycofanie raz udzielonego poparcia, oświadczenie o wycofaniu poparcia jest bezskuteczne. Wiarygodność tej opinii jest jednak wątpliwa, ponieważ jej autor otrzymał rekomendację od członków nowo powołanej Krajowej Rady Sądownictwa i w 2018 roku został powołany przez Prezydenta Andrzeja Dudę do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia po raz kolejny apeluje o wykonanie prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego i ujawnienie opinii publiczne pełnych list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa. Z uwagi na „blokowe” głosowanie w Sejmie nad kandydaturami do KRS, wadliwe zgłoszenie choćby jednego z kandydatów skutkuje wadliwością wyboru wszystkich piętnastu sędziów – członków nowej KRS.

Sprawdź także

PiSIzby SN, to nie sądy

Dwoje sędziów zostało pozbawionych prawa do rzetelnego procesu, bo orzeczenia w ich sprawach wydała Izba …