Strona główna / Aktualności / Sejm zbada egzekucję wyroków ETPCz

Sejm zbada egzekucję wyroków ETPCz

Sejm powołał podkomisję ds. wykonywania wyroków ETPC W ubiegłym tygodniu, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisja Spraw Zagranicznych Sejmu RP jednogłośnie powołały stałą podkomisję ds. wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W jej skład weszło 11 posłów, w tym m.in. Ryszard Kalisz, Robert Biedroń,
Arkadiusz Mularczyk, Tadeusz Iwiński, Andrzej Halicki oraz Anna Fotyga.
Członkowie podkomisji wybiorą spośród siebie przewodniczącego. Podkomisja na regularnych posiedzeniach będzie kontrolować działania rządu w zakresie wykonywania wyroków, jak również analizować coroczny raport rządowy. Powołanie podkomisji to odpowiedź na liczne apele Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz organizacji pozarządowych. ?Europejski system ochrony praw człowieka może funkcjonować poprawnie tylko jeśli państwa członkowskie Rady Europy skutecznie wdrażają wyroki strasburskie. Zgodnie z zasadą subsydiarności, to na państwach członkowskich spoczywa obowiązek organizacji wymiaru sprawiedliwości w sposób zapobiegający łamaniu praw człowieka lub naprawiający powstałe naruszenie.
Źródło: HFPCz

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …