Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Semestralne praktyki w HFPC

Semestralne praktyki w HFPC

Helsińska Fun dacja Praw Człowieka zaprasza studentów prawa do odbycia semestralnych, nieodpłatnych praktyk studenckichw dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Zgłoszenia przyjmujemy do 23 stycznia. Termin: wybrany dzień tygodnia w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017 (w okresie od 20 lutego 2017 r. do 9 czerwca 2017 r.)
Miejsce: siedziba HFPC ? ul. Zgoda 11, Warszawa W ramach praktyk w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka studenci będą brali udział: w pracach zespołu wstępnej analizy spraw napływających do HFPC oraz w pracach programów merytorycznych (np. Programu Spraw Precedensowych, Programu Interwencji Prawnej, Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce, Programu Artykuł 32); w rozprawach sądowych jako obserwatorzy z ramienia HFPC; w organizowanych przez HFPC szkoleniach i seminariach; w spotkaniach dotyczących najważniejszych krajowych oraz światowych problemów z zakresu praw człowieka, prowadzonych przez uznane autorytety z zakresu ochrony praw człowieka w Polsce. W ramach odbywanych praktyk studenci prawa będą objęci merytoryczną opieką pracowników działu prawnego HFPC.
Praktyki semestralne w HFPC są podstawą do zaliczenia obowiązkowych praktyk studenckich. Dzięki praktykom w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka studenci prawa mogą: pomagać ofiarom naruszeń praw człowieka oraz dowiedzieć się, na czym polegają aktywne działania na rzecz ochrony praw człowieka w Polsce; zetknąć się z precedensowymi sprawami sądowymi i administracyjnymi; zrozumieć, jak prawa człowieka przenikają różne dziedziny prawa; poznać jednych z najlepszych ekspertów z zakresu praw człowieka w Polsce; zdobyć umiejętności praktyczne i wiedzę, które mogą być przydatne przy wykonywaniu różnych zawodów prawniczych oraz pracy w urzędach lub kancelariach.
Zgłoszenia wraz z CV oraz krótkim opisem, dlaczego chcieliby Państwo odbywać praktyki w HFPC prosimy wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@hfhr.org.pl. Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Sprawdź także

Nie będę łamać prawa

Działając zgodnie z własnym sumieniem i złożonym ślubowaniem sędziowskim, obligującym mnie do wiernego służenia Rzeczypospolitej …