Strona główna / Aktualności / Senat broni wolnych sądów

Senat broni wolnych sądów

Senat przyjął uchwałę w obronie niezawisłości sędziów i niezależności wymiaru sprawiedliwości (inicjatywa grupy senatorów KO), w Senat domaga się: zaprzestania represji wobec sędziów, poszanowania niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów oraz politycznych ingerencji w instytucje sądownicze; zapewnienia sędziom bezpieczeństwa w pracy; uznania praw samorządu sędziowskiego do właściwego reprezentowania własnej grupy zawodowej; wdrożenia rozstrzygnięć instytucji europejskich, w tym przede wszystkim Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz zaleceń zawartych w rezolucji Rady Europy z 28 stycznia 2020 r. o funkcjonowaniu demokratycznych instytucji w Polsce, bez zbędnej zwłoki i fałszywych sugestii, iż są podejmowane na szkodę Rzeczypospolitej; podjęcia pilnych działań celem realizacji uchwały trzech izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r. Jednocześnie Izba wyraża uznanie dla tych wszystkich sędziów, a także reprezentantów innych zawodów prawniczych, którzy odważnie, mimo gróźb i represji, przeciwstawiają się dewastacji wymiaru sprawiedliwości i często ponoszą z tego powodu dotkliwe konsekwencje.
Za przyjęciem uchwały, której projekt przygotowali senatorowie Koalicji Obywatelskiej, głosowało 51 senatorów, przeciw było 42, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Głosowanie w Senacie poprzedziły wydanie przez Komisję Wenecką opinii na temat ustawy represyjnej, senacka debata i prace w komisjach sejmowych. Wśród uczestników debat byli prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki, RPO Adam Bodnar czy przedstawiciele środowisk sędziowskich z Polski i zagranicy.

Ustawa represyjna, uchwalona ostatecznie przez Sejm, który odrzucił decyzję Senatu, zakłada m.in. kary za podważanie statusu sędziów czy też decyzji podejmowanych przez Krajową Radę Sądownictwa. Wobec sędziów przewidywany jest szereg kar: odsunięcie od sprawowanej funkcji, grzywna lub przeniesienie. Prezydent podpisał ustawę 4 lutego, a nowe prawo zaczęło obowiązywać tydzień później.

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …