Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Senat o wykonywaniu wyroków ETPCz

Senat o wykonywaniu wyroków ETPCz

Pod względem liczby wnoszonych skarg, Polska zajmuje 7 miejsce, po Rosji, Turcji, Włoszech, Rumunii, Ukrainie i Serbii. Do najczęstszych polskich problemów, według oficjalnych raportów, nadal należą sprawy dotyczące przewlekłości postępowań, warunków więziennych oraz zasad stosowania aresztów tymczasowych. Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Polska znajduje się w grupie państw, które nie wywiązują się z wykonywania wyroków ETPCz w sposób wystarczający. Istnieje zatem konieczność monitorowania tej problematyki i przygotowywania odpowiednich projektów nowelizacji będących odpowiedzią na orzeczenia Trybunału.
W kwietniu 2012 r. sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przyjęła dezyderat w sprawie corocznego przygotowywania przez rząd informacji o stanie wykonania wyroków ETPCz. Projekt raportu Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący wykonywania wyroków ETPCz, jak zapowiedział Jakub Wołąsiewicz, ma wkrótce trafić do uzgodnień międzyresortowych, a następnie zostanie przekazany parlamentowi.
Senator Michał Seweryński, przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, zapowiedział, że Komisja zleci przygotowanie opinii prawnych w sprawie dezyderatów dotyczących przygotowywania przez rząd informacji o wykonaniu wyroków Trybunału i umożliwienia komisjom parlamentarnym opiniowania polskich kandydatów na sędziów ETPCz.

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …