Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Skarga na wymiar sprawiedliwości

Skarga na wymiar sprawiedliwości

Polska prokuratura i sądy nie dążą do skutecznego wyjaśnienia okoliczności śmierci człowieka, który zginął podczas operacji policyjnej. Tak uważa Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która 31 sierpnia napisała w tej sprawie do Komitetu Ministrów Rady Europy, wskazując na zagadnienie nienależytego wykonywania przez władze polskie wyroku ETPC. Sprawa Wasilewska i Kałucka (skargi nr 28975/04, 33406/04) przeciwko Polsce dotyczy naruszenia art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Zdaniem ETPC w sprawie tej doszło do naruszenia prawa do życia poprzez nieproporcjonalne użycie siły przez funkcjonariuszy policji wobec P. Kałuckiego oraz poprzez nieprzeprowadzenie efektywnego dochodzenia co do przyczyn jego śmierci. P. Kałucki poniósł śmierć w wyniku przeprowadzonej operacji policyjnej, podczas której policjanci użyli broni automatycznej w celu zatrzymania samochodu, w którym rzekomo znajdować się miały uzbrojone osoby podejrzewane o przynależność do grupy przestępczej. Samochodem tym poruszali się jednakże P. Kałucki wraz z dwoma towarzyszami, którzy próbowali uciec myśląc, że jest to próba rozboju. Policja otworzyła jednak ogień, mimo braku wydania wyraźnego rozkazu, w celu powstrzymania ich od ucieczki oraz wobec usiłowania spowodowania przez nich bezpośredniego zagrożenia życia wobec jednego z policjantów.
Po wyroku ETPC sprawę ponownie badała Prokuratura Apelacyjna w Łodzi. Została ona przekazana przez Prokuraturę Generalną po tym, jak pismem z 4 maja 2010 r. w sprawie interweniowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Fundacja zwróciła się o ponowne wszczęcie postępowania w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci P. Kałuckiego oraz ustalenia, kto ponosi odpowiedzialność za jego śmierć, jaka nastąpiła na skutek przeprowadzonej operacji policyjnej. Na obowiązek taki wskazuje Zalecenie Komitetu Ministrów Rady Europy z 19 stycznia 2000 r. (Rec (2000)2) w sprawie ponownego rozpatrywania lub wznawiania pewnych spraw na poziomie krajowym na skutek wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Podkreślono w nim, iż ponowne rozpatrzenie sprawy może być najbardziej skutecznym, jeśli nie jedynym, środkiem do realizacji zobowiązania, jakim jest przestrzeganie ostatecznego wyroku ETPC.
W październiku 2010 r. prokuratura ponownie wszczęła postępowanie w sprawie zbadania okoliczności śmierci P. Kałuckiego. Jednakże już w grudniu 2010 r. umorzyła postępowanie. Jednak na skutek złożonego zażalenia przez p. Wasilewską i p. Kałucką, sprawę obecnie bada Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim. Posiedzenie w sprawie zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa odbyło się 25 sierpnia 2011 r. Sąd zadecydował, że zwróci się o przesłanie dodatkowych akt sprawy do Sądu w Piotrkowie Trybunalskim.
Następne posiedzenie Sądu, na którym ma zapaść merytoryczne rozstrzygnięcie zostało wyznaczone na dzień 24 października 2011 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła do Komitetu Ministrów Rady Europy z wnioskiem o zwrócenie się przez Komitet do władz polskich celem wskazania na konieczność podjęcia niezbędnych środków i działań zmierzających do skutecznego wykonania wyroku ETPC Wasilewska i Kałucka przeciwko Polsce.
Źródło: HFPC

Sprawdź także

Honorowe Odznaki Iustitii

Laureaci Honorowej Odznaki Iustitii w 2023 roku Rafał Cebula Jolanta Jeżewska Marzena Stoces Marzena Gregorczyk …