Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Skargi sędziów w NSA

Skargi sędziów w NSA

Na wokandę Naczelnego Sądu Administracyjnego trafiła skarga kasacyjna Przemysława K. sędziego, którego pomimo pozytywnej opinii KRS nie nominował Lech Kaczyński. Jest to pierwsza ze skarg kasacyjnych sędziów i asesorów sądowych, których prezydent Lech Kaczyński nie powołał w latach 2007 – 2008 na stanowiska sędziowskie mimo wniosku Krajowej Rady Sądownictwa.
W 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargi niepowołanych sędziów jako niedopuszczalne. Nominowanie sędziów nie odbywa się w trybie administracyjnym, a prezydent nie działa jako organ administracji publicznej – argumentował. Od tych wyroków zostały wniesione skargi kasacyjne, które obecnie rozpatruje Naczelny Sąd Administracyjny. Jeszcze w tym tygodniu będą rozpoznawane kolejne sprawy. Dopiero potem NSA zdecyduje bądź o wyznaczeniu następnych terminów rozpraw, bądź o zawieszeniu postępowań.
Wniosek o zawieszenie postępowania złożyli podczas wczorajszej rozprawy pełnomocnicy Przemysława K. Trybunał Konstytucyjny ma bowiem rozpatrzyć skargi konstytucyjne niepowołanych sędziów. Zarzucają oni niezgodność z konstytucją art. 55 prawa o ustroju sądów powszechnych, interpretowanego jako możliwość niepowołania na stanowisko sędziego przez prezydenta mimo wniosku KRS.
Sprawa jest ważna ze względów ustrojowych: dla organów państwa i systemu trójpodziału władzy. Stanowisko TK może też zaważyć na ustaleniu, czy dopuszczalna jest droga sądowa – powiedziała sędzia Irena Kamińska podczas rozprawy w NSA.
Źródło: Rzeczpospolita

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …