Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Skazani chcą być bliżej rodzin

Skazani chcą być bliżej rodzin

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływa duża liczba skarg od osób skazanych oraz ich rodzin, w kwestii odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych położonych daleko od ich miejsca zamieszkania. W wyniku nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego usunięto z dniem 1 stycznia 2012 r. z jego treści sformułowanie, iż skazany odbywa karę…
...w zakładzie karnym położonym, w miarę możliwości, najbliżej jego miejsca zamieszkania. Wprowadzono jedynie dopuszczalność przeniesienia go do innego właściwego zakładu karnego, m.in. w przypadku ważnych względów rodzinnych. Zmiana ta miała wpłynąć na bardziej racjonalne i uzasadnione względami resocjalizacyjnymi podejmowanie decyzji transportowych w przypadku rozpatrywania kolejnych próśb skazanych o zmianę jednostki penitencjarnej.
Wnioskodawcy w wielu skargach do Biura RPO podnoszą, że skazani odbywają karę pozbawienia wolności w znacznym oddaleniu od ich miejsca zamieszkania, a prośby w tym przedmiocie mogą być zrealizowane pozytywnie pod warunkiem, iż w zakładzie karnym, do którego chcą być przetransportowani, jest wolne miejsce w momencie rozpoznania prośby.
Zdaniem Rzecznika aktualna praktyka jest niewłaściwa. Respektowaniu prawa osadzonych do utrzymywania kontaktów z rodziną sprzyjałoby utworzenie listy osób oczekujących na przetransportowanie.
Dyrektor Generalny Służby Więziennej stwierdził jednak, że obowiązujący system kierowania do jednostek penitencjarnych sprawdził się i nie powinien być zmieniany. Tymczasem faktyczne wyizolowanie skazanego z jego rodziny może stanowić istotny czynnik sprzyjający powrotowi do przestępstwa. Poza tym, obowiązujące przepisy jednoznacznie akcentują potrzebę wzmacniania więzi rodzinnych.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.

Sprawdź także

Krzywda ludzi w dokumencie

Amnesty na 21. festiwalu Millennium Docs Against Gravity Filmy o Izraelu i Palestynie, prawach kobiet …