Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Skończyć z użytkowaniem wieczystym

Skończyć z użytkowaniem wieczystym

Rozmowa z radcą prawnym, profesorem Krystianem Ziemskim, przewodniczącym Zespołu Prawa Gospodarczego I Kongresu Prawników Wielkopolskich.
– Za niespełna miesiąc, 24 i 25 maja obradować będzie I Kongres Prawników Wielkopolskich. Stoi pan na czele zespołu, który ma przygotować propozycje zmian czy też oczekiwań, które powinny usprawnić prawo gospodarcze. Do jakich wniosków doszedł Pana zespół?


– W Zespole Prawa Gospodarczego zasiadają sędzia Marek Górecki z Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, sędzia Małgorzata Malesińska przewodnicząca Wydziału IX Gospodarczegoo Sadu Rejonowego wPoznaniu, sędzia Anna Hrycaj też z sadu gospodarczego, prokurator Krzysztof Grześkowiak, radca prawny dr Stefan Jakubowicz, adwokat dr. hab. Eryk Kosiński, adwokat Wojciech Celichowski, komornik Bartosz Guzik, notariusz Katarzyna Podmokły i prof. Andrzej Koch. Rzeczywiście podczas wspólnych dyskusji staramy się przygotować propozycje pod adresem prawodawcy w zakresie postulowanych przez nas zmian w obszarze prawa gospodarczego. Musieliśmy wpierw nauczyć się rozmawiać, ustalić co rozumiemy przez obszar prawa gospodarczego. Mieliśmy poważne dylematy czy zgłaszane przez nas uwagi nie wchodzą czasami w obszar prawa cywilnego czy administracyjnego. Doszliśmy jednak do consensusu już pierwszego dnia i uważamy, że to co jest istotne z punktu widzenia podmiotu prawa gospodarczego, czyli przedsiębiorcy dotyczy de facto prawa gospodarczego. Jeżeli jakiś nasz postulat nie mieści się w tej kategorii, nie mieści się w naszym obszarze zainteresowań, przekazujemy go do innego zespołu.
Co więc nie podoba się członkom Zespołu Prawa Gospodarczego?
– Sądząc z liczby postulatów nasze prawo gospodarcze nie jest wcale takie złe. Martwi nas natomiast praktyka. Krajowy Rejestr Sądowy nadal nie funkcjonuje tak jak w założeniach. Modelowe ?jedno okienko? to nadal marzenia. Trzeba natychmiast ustalić co jest początkiem działalności – czy fakt zgłoszenia działalności firmy, czy dopiero uporanie się ze wszystkimi formalnościami. To nie jest jasne. Druga bardzo ważna sprawa to kwestia użytkowania wieczystego. Mówiąc wprost nie podoba nam się w ogóle ta instytucja i chcielibyśmy, aby generalnie stworzyć możliwość wykupu terenów będących w użytkowaniu wieczystym i zamiany w pełną własność. Gdyby jednak użytkowanie wieczyste miało pozostać, to trzeba radykalnie zmienić system ponoszonych z tego tytułu opłat. Nie mogą one, jak w tej chwili być kumulowane. Przedsiębiorca nie może być nagle postawiony ?pod ścianą? i zmuszony do ponoszenia opłat wyższych nawet o tysiąc procent. Kto jest wstanie to wytrzymać? Podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste powinny być płynne i wzrastać o kilka czy kilkanaście procent, aby zapewnić możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa. Powtarzam, najlepiej byłoby, aby użytkowanie wieczyste zostało zniesione.
Procesy w sądach gospodarczych rządzą się swoistymi regułami.
– Członkowie zespołu są zgodni, że prekluzja w sprawach gospodarczych powinna zostać zmieniona. Sugerujemy, aby prekluzję dowodową ograniczyć do etapu postępowania nieco późniejszym np. już po udzieleniu odpowiedzi na pozew. Taki jest nasz pomysł. Prekluzja nie powinna być tak dolegliwa jak w tej chwili, to oczywiste, gdyż uchybia to zasadzie dochodzenia prawdy materialnej.
Sprawy gospodarcze kojarzą się najczęściej z upadłością.
– Uważamy, że ustawowy okres na stwierdzenie, że ziściły się przesłanki o upadłość jest stanowczo za krótki. Ponadto sędzia który taki wniosek zaczyna rozpatrywać, powinien sprawę doprowadzić do merytorycznego rozstrzygnięcia, nawet jeżeli wniosek zostanie przez wierzyciela cofnięty. To znaczy orzec czy firma upada, czy też nie. W tej chwili wnioski o ogłoszenie upadłości są jakąś swoistą formą wymuszania regulowania należności wobec wnioskującego upadłość. Gdy dłużnik zapłaci, wierzyciel wycofuje wniosek. Upadłość firmy to zbyt poważna sprawa, aby los przedsiębiorstwa uzależniać od roszczeń finansowych, które często wcale nie są takie oczywiste.
Czy Państwo rozmawiacie także o obsłudze prawnej firm?
– Nie wyobrażam sobie firmy, przedsiębiorstwa, które by nie zatrudniało zawodowego prawnika, nie absolwenta prawa, ale adwokata lub radcę prawnego. Na coraz częściej spotykanym styku zamówień publicznych i prywatnej działalności firm, nie może być żadnych niedomówień. Skomplikowane procedury, konkurencja wymagają, aby te sprawy prowadzili zawodowi prawnicy, bo to wszystko w końcu sprowadza się, tak czy owak do ochrony praw konsumenta czyli nas wszystkich.
Jakie są Pana oczekiwania co do Forum?
– Cieszę się, że w ogóle dochodzi do Forum. To, że tak wielu ludzi społecznie, bez przymusu, samoistnie chce się spotykać i wspólnie zastanawiać nad tym jak ulepszyć prawo – jest już najlepsza rekomendacją inicjatywy prezesa Krzysztofa Józefowicza. Jeżeli Forum przybierze charakter stałej, cyklicznej debaty nad prawem ? będzie to największym osiągnięciem.

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …