Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Skreślona z listy notariuszy

Skreślona z listy notariuszy

O sprawie poznańskiej notariusz Magalenie M. było głośno rok temu, kiedy to Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Poznaniu wydalił ją z zawodu, za karygodne postepowanie i zachowanie nie licujące z zawodem zaufania publicznego. Magdalena M. nie jest już notariuszem. Informację potwierdza Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości:

W odpowiedzi na pytanie uprzejmie informuję, że Minister Sprawiedliwośc odwołał Magdalenę Makowską ze stanowiska notariusza, na jej wniosek, wobec rezygnacji z prowadzenia kancelarii notarialnej. Należy zauważyć, że ustawa Prawo o notariacie nie zna instytucji ?listy notariuszy? i nie przewiduje ?skreślenia? z tej listy. Zgodnie z art. 10 § 1 Prawa o notariacie notariusza powołuje i wyznacza siedzibę jego kancelarii Minister Sprawiedliwości. Również Minister Sprawiedliwości odwołuje notariusza (art. 16). Postępowania w przedmiocie powołania na stanowisko notariusza i odwołania ze stanowiska notariusza prowadzone są zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Zarówno akt powołania, jak i akt odwołania, są decyzjami administracyjnymi.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości
Przypominamy sprawę, o której pisalismy jesien ia 2013 roku. Jej poczatek dał artykuł zatytułowany:
Notariusz wydalona z zawodu
Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Poznaniu nie miał wątpliwości. Na mocy nieprawomocnego werdyktu, poznańska notariusz Magdalena M. została pozbawiona prawa wykonywania zawodu notariusza. Przysługuje jej prawo odwołania się do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Postępowanie pani notariusz przy transakcji kupna domu od mieszkanki Rogalina uznano za karygodne. W 2011 roku Olga W. i jej ojciec postanowili sprzedać nowy dom, który wybudowali w Rogalinku. Cena wynosiła 520 tysiące złotych. Na ogłoszenie odpowiedziało kilkadziesiąt osób. Wśród nich była jedna z poznańskich notariuszek. Głównie z uwagi na to, że reprezentowała ona zawód zaufania publicznego, zdecydowano się jej sprzedać dom. Podpisano umowę przedwstępną. Zgodnie z nią sprzedająca dostała 80 tysięcy złotych zadatku, a w zamian oddała klucze od domu. Nie odnotowano do kiedy ma zostać wpłacona reszta pieniędzy za budynek i działkę. Ostatecznie nie doszło do transakcji sprzedaży domu. Olga W. Po upływie terminu, w którym miała zostać zawarta umowa, wycofała się z zamiaru sprzedaży. Nie oznacza to jednak, że odzyskała dom. Pani notariusz wniosła do sądu o nakazanie kobiecie sprzedaży nieruchomości. I przegrała we wszystkich instancjach. Jednak mimo prawomocnego wyroku, który zapadł w styczniu tego roku, nie udostępniła domu właścicielce. Olga W. wystąpiła więc o wydanie nieruchomości. Mimo, że od złożenia pozwu upłynęły już dwa lata sprawa wciąż nie została zakończona.
Niebawem ma się rozpocząć inne postępowanie dyscyplinarne przeciwko notariuszowi Magdalenie M. Okazało się, że nie informując o niczym Izby Notarialnej w Poznaniu, ani nie występując o zgodę na prowadzenie dodatkowej działalności gospodarczej, założyła spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której miała 65 procent udziałów. Dostała dla spółki prawie pół miliona złotych dotacji unijnych na prowadzone przez siebie usługi. Pod hasłem ?Bezpieczny Notariat? oferowała odpłatny dostęp do internetowej bazy ksiąg wieczystych, co może zrobić bezpłatnie każdy obywatel RP mający taką księgę; oferowała nadto elektroniczny dostęp do rejestrów pełnomocnictw notarialnych, a takich nie ma. Jak informuje notariusz Hanna Jasiewicz, Rzecznik Dyscyplinarny Izby Notarialnej w Poznaniu, wpłynął wniosek o wszczęcie procedury postepowania dyscyplinarnego, ale nie zostało ono jeszcze formalne rozpoczęte.
XXXX
W sytuacji, gdy Magdalena M. Nie jest już notariuszem pokrzywdzonym pozostaje tylko postępowanie cywilne i karne.

Sprawdź także

RE o stanie demokracji

Stan demokracji, praw człowieka i praworządnościRaport Sekretarza Generalnego Rady Europy 2023 – wybrane fragmenty.NIEZAWISŁOŚĆ SĄDÓWKryteria …