Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Pokrzywdzony MOPR

Pokrzywdzony MOPR

Dzień 21 listopada został ustanowiony Dniem Pracownika Socjalnego. W Poznaniu zamiast godnych i jak zawsze skromnych obchodów może dojść do akcji strajkowej. To prawda, tam, gdzie dochodzi do ludzkich tragedii, emocje biorą górę nad racjonalnością, stąd o działalności pracowników miejskich ośrodków pomocy rodzinie panują skrajne opinie. Niepodważalną prawdą jest to, że ich praca jest niedoceniana i nienależycie wynagradzana chociaż to pracownice ( 90 procent zatrudnionych to kobiety) często, gęsto same muszą odwiedzać lokale. gdzie obawy przed wejściem mają nawet policjanci.

Do redakcji trafił dramatyczny w tonie list:

„Od lat pracownicy MOPR walczą bezskutecznie o podwyżki, narzekają na złe warunki pracy, nadmierne obciążenie, brak osób chętnych do pracy w zawodzie co generuje obciążenie pozostałych pracowników. Szeregowy pracownik przystępujący do pracy w MOPR zarabia o 100 zł więcej niż najniższa krajowa.

W tym roku w związku z Dniem Pracownika Socjalnego Prezydent Miasta Poznania obiecał pracownikom wysokie relatywnie w porównaniu do zarobków nagrody. Informacja ta została przekazana do związków zawodowych, Kierowników Działów i Filii, Kierowników Liniowych, mało tego środki zostały podzielone pomiędzy pracowników. Nagle jednak okazało się, że pracownicy nagród w takiej wysokości nie otrzymają, gdyż Pani Sajnaj będąca skarbnikiem Miasta się nie zgodziła. Nie dlatego, że tych środków nie ma, one zostały zabezpieczone, po prostu bo nie, bo to za dużo. Szanowni Państwo sytuacja pracowników socjalnych jest dramatyczna, często zarabiają mniej niż ich klienci, a taka nagroda stanowiłaby duże odciążenie budżetu. I nie mówimy tutaj o nagrodach rzędu dzieciątek tysięcy. Najniższa nagroda dla pracownika miała wynosić 3840 zł brutto. Miasto kpi z pracowników MOPRu kpi z całego MOPRu bo może. Niemniej gdyby tak, któryś z Klientów miał obiecane środki a ich nie otrzymał, wobec pracownika wyciągano by konsekwencje. Jesteśmy w tym mieście chłopcami, a raczej dziewczynkami do bicia. „

Pracownik MOPR w Poznaniu

     Panie prezydencie wygrał Pan wybory w Poznaniu, bo obiecywał równe i sprawiedliwe traktowanie wszystkich mieszkańców. Czy pracownicy MOPR-u naprawdę nie zasługują na uznanie?

 

***

Dzień Pracownika Socjalnego to polskie święto obchodzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 znowelizowanje w 2004 roku. Dzień 21 listopada upamiętnia spotkanie w miejscowości Charzykowy w 1989 roku w którym uczestniczyli Jacek Kuroń, Joanna Staręga-Piasek oraz pracownicy pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Sposób świętowania Dnia ma w Polsce wieloletnią tradycję. Składają się na nią spotkania z przedstawicielami władz lokalnych, w trakcie których pracownicy socjalni oraz inni pracownicy pomocy społecznej otrzymują nagrody i wyróżnienia. 21 listopada każdego roku Minister odpowiedzialny za resort pomocy społecznej wręcza specjalne nagrody za wybitne i nowatorskie działania w obszarze pracy socjalnej oraz pomocy społecznej.(Za Wikipedią)

 

 

 

Sprawdź także

Raport RPO za rok 2021

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i …