Strona główna / Aktualności / Skuteczność mediacji gospodarczych

Skuteczność mediacji gospodarczych

– Mam nadzieję, że spojrzenie na mediację gospodarczą z różnych perspektyw będzie sprzyjało nie tylko dyskusji ale przyczyni się do wypracowania konkretnych konkluzji: co robić, żeby mediacja w biznesie i administracji była szerzej wykorzystywana. Chciałbym, aby w przyszłości wnioski te stanowiły podstawę do podjęciawspólnych działań ? mówił minister Borys Budka podczas dzisiejszej konferencji ?Mediacje gospodarcze w biznesie i administracji? w Białymstoku. Minister zaznaczył, że mediacja, arbitraż i inne metody polubownego rozwiązywania sporów mogą stanowić skuteczne i sprawne narzędzie odciążające system sądownictwa. Mediacja jest nie tylko szybsza i tańsza, ale także przyjazna dla skonfliktowanych stron poprzez odformalizowanie procedury, zapewnienie poufności postępowania oraz możliwość wypracowania rozwiązań uwzględniających w pełni indywidualne potrzeby stron. Również postępowanie arbitrażowe jest mniej sformalizowane, a przede wszystkim umożliwia stronom takie rozwiązanie konfliktu, które bierze pod uwagę specyfikę sporu i branży oraz dobrą jakość przyszłych wzajemnych relacji biznesowych.
– Chcielibyśmy, żeby poziom wykorzystania mediacji w Polsce był wyższy, a alternatywne metody rozwiązywania sporów stały się istotnym i zauważalnym dopełnieniem państwowego wymiaru sprawiedliwości, jego uzupełnieniem a jednocześnie, odciążeniem ? powiedział minister Borys Budka. Minister przypomniał uczestnikom konferencji o toczących się pracach legislacyjnych związanych z nową ustawą o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów, której pierwsze czytanie w Sejmie odbędzie się 11 czerwca 2015 r.
Projekt ten powstał we współpracy Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Sprawiedliwości. Nowe przepisy mają przede wszystkim podnieść świadomości przedsiębiorców, że mediacja może być alternatywą wobec procesu sądowego. Takie rozwiązanie umożliwia też zakończenie konfliktu w tańszy, szybszy i mniej sformalizowany sposób. Proponowane zmiany m. in. podkreślają wagę informowania przez sędziów i sądy o istocie i zasadach mediacji, oraz o korzyściach z niej płynących, a także nakłaniania do mediacji na każdym etapie postępowania. – Oczekujemy, że przygotowane zmiany przyczynią się do tego, że strony sporu częściej wybierać będą drogę jego polubownego rozwiązania, szczególnie na etapie przedsądowym. Służyć temu będzie wprowadzenie systemu usprawnień proceduralnych i zachęt ekonomicznych, które skłonić mają strony do podejmowania prób polubownego rozwiązania sporu ? wskazał minister sprawiedliwości. Mam nadzieję, że działania podjęte przez różnorodne środowiska zainteresowane rozwojem mediacji i arbitrażu ? sądy, organizacje pozarządowe, administrację, wyższe uczelnie – przyniosą spodziewany efekt i przekonają przedsiębiorców i inne podmioty pozostające w sporze do rozważenia wyboru pozasądowej drogi rozwiązania konfliktu ? zakończył minister Borys Budka. Konferencja ?Mediacja gospodarcza w biznesie i administracji? jest skierowana do przedsiębiorców, administracji państwowej i samorządowej, środowisk naukowych i prawniczych. Zorganizowało ją Podlaskie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku oraz Sądem Rejonowym w Białymstoku.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …