Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Śledztwo smoleńskie prawidłowe

Śledztwo smoleńskie prawidłowe

Sąd Najwyższy po posiedzeniu niejawnym w Izbie Wojskowej w dniu 23 lipca 2015 r. postanowił oddalić skargę na przewlekłość postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Wojskową Prokuraturę Okręgową w Warszawie w sprawie katastrofy smoleńskiej. Skargę wnieśli pełnomocnicy ośmiu rodzin ofiar katastrofy. W najważniejszychustnych motywach rozstrzygnięcia wygłoszonych na sali sąd wskazał, że ocena czy doszło do naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki nie może odnosić się wyłącznie do subiektywnych odczuć strony czy też upływu czasu. Musi mieć charakter obiektywny, z uwzględnieniem procedur. Charakter sprawy i jej zawiłość mogą uzasadniać długi czas trwania postępowania. Dotyczy to w szczególności spraw precedensowych, wielowątkowych, wymagających zasięgnięcia wielu opinii biegłych, w których występuje aspekt międzynarodowy. Z taką właśnie sprawą mamy do czynienia mówiąc o postępowaniu prowadzonym przez prokuraturę wojskową w sprawie katastrofy smoleńskiej. Z uwagi na zawiłość sprawy sąd postanowił odroczył sporządzenie pisemnego uzasadnienia do 7 dni. Postanowienie Sądu Najwyższego jest prawomocne i dalszemu zaskarżeniu nie podlega.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …