Słowa Marszałka Senatu

Odpowiedź Marszałka Senatu na Apel organizacji społecznych o przyjęcie uchodźców i uchodźczyń z obozu Moria

♦ Marszałek Senatu, prof. Tomasz Grodzki, odpowiedział na Apel organizacji społecznych o przyjęcie uchodźców i uchodźczyń z obozu Moria i poinformował, że opowiada się za zmianą polityki migracyjnej w Polsce i popiera apelujące organizacje.

♦ Organizacja społeczne zażądały od władz przyjęcia najbardziej potrzebujących uchodźców i wyraziły sprzeciw wobec zobojętnienia Polski na wydarzenie na greckiej wyspie Lesbos. W wyniku pożaru obozu Moria, 13 tysięcy ludzi straciło ostatni dobytek i nędzny dach nad głową.

Jak podkreśla Marszałek Grodzki, w piśmie skierowanym do Prezes Polskiego Forum Migracyjnego, opowiada się za poszanowaniem godności ludzkiej i obowiązkiem opieki nad każdą osobą szukającą schronienia przed wojną i prześladowaniami. W swoim piśmie wyraża pogląd, że milczenie Polski w sprawie pomocy dla uchodźców z Morii nie jest zgodne z duchem i tradycjami Polaków.

„W przypadku tragedii ludzkich związanych z sytuacją w Morii, jest naszym moralnym obowiązkiem, aby pomóc osobom dotkniętym nieszczęściem” – pisze Marszałek Senatu, prof. Tomasz Grodzki.Odpowiedź Marszałka Senatu na stronie HFPC

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …