Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Służby penitencjarne w walce z powodzią

Służby penitencjarne w walce z powodzią

W akcji powodziowej oraz przy usuwaniu jej skutków powodzi uczestniczyło i nadal uczestniczą 74 jednostki organizacyjne Służby Więziennej.

Zakłady karne i areszty śledcze skierowały do zatrudnienia bezpośrednio w akcji powodziowej lub przy usuwaniu jej skutków 7232 osadzonych.
Na mocy decyzji ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego Służba Więzienna – od 14 maja do 5 czerwca, jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwośiu- została zaangażowana w walkę z powodzią już w pierwszych dniach żywiołu. W sumie 1600 funkcjonariuszy SW umacniało wały, ewakuowało powodzian, usuwało skutki powodzi, a także dozorowało pracę ponad siedmiu tysięcy skazanych, którzy także zostali zaangażowani w te działania. Przy umacnianiu wałów przeciwpowodziowych oraz niesieniu pomocy powodzianom uczestniczyło takze 1582 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych. Osadzeni pracowali przy umacnianiu wałów przeciwpowodziowych w ponad 75 miejscowościach. Gotowość do zatrudnienia w akcji powodziowej zgłosiło dodatkowo prawie pięć tysięcy osadzonych z jednostek penitencjarnych w całym kraju. Największe zaangazowanie w akcji powodziowej wykazali funkcjonariusze, pracownicy Słuzby Więziennej i osadzeni Okręgowych Inspektoratów Słuzby Więziennej we Wrocławiu, w Rzeszowie, w Lublinie, w Poznaniu, w Warszawie i w Bydgoszczy.
W 15 Okręgowych Inspektoratach Słuzby Więziennej oraz w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, w których wystąpiło realne zagrozenie powodziowe powołano sztaby antykryzysowe. W Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i okręgowych inspektoratach Słuzby Więziennej ? na polecenie ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego – zorganizowano całodobowe dyżury telefoniczne, w celu umozliwienia jednostkom samorządu terytorialnego i centrom zarządzania kryzysowego, a także bezpośrednio ludności, szybkiego kontaktu słuzącego niesieniu natychmiastowej pomocy.
Formy pomocy udzielanej przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej Poza ciężką pracą świadczoną przez funkcjonariuszy i osadzonych zakłady karne i areszty śledcze a takze ośrodki szkolenia i ośrodki doskonalenia kadr Służby Więziennej na prośby wojewodów, centrów zarządzania kryzysowego oraz starostów, burmistrzów lub prezydentów miast, Służba Więzienna przekazywała materace pościel i koce dla osób ewakuowanych z zalanych terenów.
Niesiona pomoc miała takze m.in. postać przewozenia pojazdami Słuzby Więziennej ludzi, a także żywności i innych artykułów potrzebnych dla ewakuowanych powodzian. Funkcjonariusze Słuzby Więziennej nadal organizują zbiórki żywności i pieniędzy dla ludzi dotkniętych powodzią. W ośrodkach doskonalenia kadr i ośrodkach szkolenia Służby Więziennej przygotowywano miejsca dla przyjęcia osób ewakuowanych z zalanych terenów, w tym dla funkcjonariuszy i ich rodzin oraz ich mienia.

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …