Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Służby też muszą przestrzegać prawa

Służby też muszą przestrzegać prawa

Nowy projekt ustawy o policji reguluje uprawnienia policji i służb specjalnych, pozwalając na poważną ingerencję w prawa i wolności człowieka określonych m.in. zapisami Konstytucji RP. Wszelkie ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych praw tj. wolności, godności i prywatności mogą być ustanawiane tylko, gdy są konieczne w demokratycznympaństwie i nie mogą naruszać ich istoty. „Służby nie mogą być ponad prawem, a zapewnienie bezpieczeństwa musi być oparte na poszanowaniu podstawowych praw człowieka”, powiedziała Draginja Nadażdin, dyrektorka Stowarzyszenia Amnesty International. Zapisy projektu ustawy, wprowadzające ograniczenia praw i wolności takie jak zbyt szeroki katalog przestępstw uzasadniających udostępnianie danych, brak mechanizmu uprzedniej kontroli sądu lub niezależnego organu oraz uznaniowy i nieokreślony okres przetwarzania udostępnionych danych, budzą wątpliwości co do ich konieczności i proporcjonalności. „Przy wypełnianiu obowiązku ochrony społeczeństwa, państwo nie może zaniedbywać zobowiązań, jakie nakładają na niego powszechnie uznane standardy prawa człowieka. Władza musi zapewnić mechanizmy kontroli działań służb i te mechanizmy muszą spełniać międzynarodowe standardy i pozwalać na pociągnięcie do odpowiedzialności funkcjonariuszy, którzy dopuszczą się ich naruszeń”, podkreśla Draginja Nadażdin. Amnesty International razem z innymi polskimi organizacjami pozarządowymi wysłała list do parlamentarzystów w sprawie zmian ustawy o policji i innych ustaw. Apelujemy, aby zrezygnować z niebezpiecznych regulacji łamiących prawo do ochrony prywatności i wprowadzić realną kontrolę nad służbami.

Sprawdź także

Docenią ławników

Spotkanie kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z przedstawicielami Stowarzyszenia Ławników Polskich – Funkcja ławników w systemie wymiaru …