Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / SM Jeżyce wygrała z wojewodą

SM Jeżyce wygrała z wojewodą

Sąd Apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok sądu niższej instancji nakazujący Skarbowi Państwa- Wojewodzie Wielkopolskiemu zapłacić Spółdzielni Mieszkaniowej Jeżyce 105.445, 44 złotych tytułem zwrotu kosztów realizacji obowiązków związanych ze scaleniem i podziałem nieruchomości. Wyrok sądu drugiej instancji jest prawomocny.
Sąd ferujac wyrok uwzględnił także czynności związane z rozgraniczeniem nieruchomości, ewidencji gruntów i budynków. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu, który zapadł 2 lutego 2012 roku, uwzględnił częściowo roszczenia spółdzielni Mieszkaniowej ?Jeżyce?.
Na mocy wyroku sąd uwzględnił roszczenia finansowe spółdzielni na mocy których wojewoda już w 2006 roku powinien zapłacić 52. 000 złotych plus należne odsetki.
Od wyroku tego odwołał się wojewoda twierdząc, że spółdzielnia powinna zwrócić się z żądaniem należności wystosowując odrębne wezwanie do zapłaty, a nie dochodząc roszczeń w ramach procesu.
Sąd Okręgowy potwierdził racje Spółdzielni, a argumentacja sądu pierwszej instancji została w całości uwzględniona przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu, który oddalił apelację. Tym samym trybunał apelacyjny przyznał, że spółdzielnia mieszkaniowa dochowała wszystkich przewidzianych prawem form cywilno ? administracyjnych. Wojewoda miał ponad miesiąc, aby się do żądań spółdzielni ustosunkować.
Podczas rozprawy apelacyjnej Spółdzielnia była reprezentowana przez aplikantkę adwokacką z Kancelarii Prawnej Sowisło&Topolewski, w ławach strony przeciwnej nie było reprezentantów ani wojewody, ani reprezentującej Skarb Państwa Prokuratorii Generalnej.
Pod wyrokiem podpisali się sędziowie Elżbieta Fijałkowska( przewodnicząca) oraz Małgorzata Mazurkiewicz- Talaga i Mikołaj Tomaszewski. Orzeczenie sądu jest już prawomocne.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …