Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / SN kształtuje kulturę prawną

SN kształtuje kulturę prawną

Sędziowie Sądu Najwyższego rozstrzygając o sprawach szczególnej wagi, rozwiązując skomplikowane, często bardzo skomplikowane problemy interpretacyjne, kształtują polską kulturę prawną, umacniają poszanowanie prawa i zasady współżycia społecznego ? podkreślał prezydent, który wziął udział w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego. – Właśnie to daje obywatelom przekonanie, że Sąd Najwyższy stoi na straży sprawiedliwości i praw w Rzeczypospolitej ? przekonywał Bronisław Komorowski.
Prezydent wskazywał, że doroczne Zgromadzenie jest dobrą okazją do wspólnej refleksji nad kondycją demokratycznego państwa prawnego w Polsce, kondycją wymiaru sprawiedliwości oraz nad jakością stanowionego prawa.
– Jest ważne również dla mnie, że w takiej refleksji mogę uczestniczyć ? zaznaczył. Wyraził uznanie dla wszystkich sędziów Sądu Najwyższego za wyraźnie zaangażowanie i odpowiedzialność z jakimi służą Polsce działając na rzecz dobra wspólnego.
– Podejmowane przez Sąd Najwyższy, jego sędziów rozstrzygnięcia są potwierdzeniem kunsztu prawniczego, właściwego najbardziej doświadczonym sędziom ? powiedział prezydent – Nie może być inaczej, bo stanowią Państwo ? Sędziowie Sądu Najwyższego stanowicie ścisłą elitę polskiego sądownictwa, a służba w Sądzie Najwyższym jest ukoronowaniem, do pewnego stopnia, kariery sędziowskiej ? dodał. Prezydent podkreślił, że sprawna praca Sądu Najwyższego zapewnia realizację konstytucyjnego prawa obywatela do sądu. – Dają Państwo przykład wykonywania misji sędziowskiej na najwyższym poziomie, ale również w sposób ugruntowujący przekonanie, że prawo do sądu jest traktowane przez państwo demokratyczne, państwo prawne w taki sposób, że obywatel może mieć poczucie, że jest bezpieczny od strony realizacji podstawowego prawa ? prawa do sądu ? zaznaczył.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …