Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / SN o akcie kagańcowym

SN o akcie kagańcowym


Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego przedstawił uwagi Sądu Najwyższego do ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Są to uwagi odnoszące się do poprawek wniesionych w poselskim projekcie ustawy z 12 grudnia 2019 r. na etapie prac sejmowych.

Opinia SN do ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. na stronie SN

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …