Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / SN o policyjnej prowokacji

SN o policyjnej prowokacji

Czy lekarz pomagający policji w bezprawnej akcji złamał prawo?

Sąd lekarski uznał go winym naruszenia zasad etyki lekarskiej i wymierzył mu karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres 3 lat. Do Sądu Najwyższego wpłynęła kasacja obrońcy obwinionego Wojciecha S. od orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego z dnia 8 czerwca 2010 r., który utrzymał w mocy orzeczenie Sądu I instancji uznające obwinionego winnym uchybienia powadze i godności zawodu lekarza.
Rozprawa kasacyjna odbędzie się dnia 4 stycznia 2011 r. o godz. 10.30 (sala D). Okręgowy Sąd Lekarski w dniu 17 marca 2010 r. uznał obwinionego Wojciecha S. winnym tego, że w celu skompromitowania i pozbycia się swego przełożonego Tomasza H. wziął udział w nielegalnej prowokacji policyjnej skierowanej przeciwko pokrzywdzonemu. Za te przewinienie sąd lekarski wymierzył obwinionemu karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres 3 lat. Obrońca obwinionego zarzuca zaskarżonemu orzeczeniu naruszenie przepisów prawa procesowego polegające m.in. na uznaniu obwinionego za winnego pomimo, że nastąpiło przedawnienie karalności zarzucanego mu przewinienia oraz rażącą niewspółmierność kary w stosunku do wagi zarzucanych obwinionemu czynów i jego stopnia zawinienia.
Obrońca wnosi o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i umorzenie postępowania.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …