Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / SN zbadał protesty wyborcze do PE

SN zbadał protesty wyborcze do PE

Sąd Najwyższy do dnia 16 lipca 2014 r. rozpoznał 62, spośród 64 protestów przeciwko ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r., które wpłynęły do Sądu. W dniu 16 lipca 2014 r. został rozpoznany protest wyborczy pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.Po rozpoznaniu tego protestu Sąd Najwyższy postanowił:
Zarzut naruszenia art. 227 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego, polegającego na niewłaściwym zakwalifikowaniu głosów jako nieważnych, gdy głosy te powinny zostać uznane za ważne ? pozostawić bez biegu;
Co do zarzutu naruszenia art. 227 i art. 228 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego, polegającego na niewłaściwym ustaleniu przez niektóre Obwodowe Komisje Wyborcze, że dany kandydat nie otrzymał żadnego ważnego głosu lub mniejszą ilość głosów niż w rzeczywistości ? wyrazić opinię, że zarzut jest bezzasadny;
Co do zarzutu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wynikom wyborów, polegającego na sfałszowaniu przynajmniej jednej karty wyborczej przez jednego z członków komisji podczas prac wskazanej w proteście Obwodowej Komisji Wyborczej ? wyrazić opinię, że zarzut jest bezzasadny;
Co do zarzutu naruszenia art. 77 Kodeksu wyborczego oraz pkt 52 załącznika do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z 24 lutego 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 25 maja 2014 r. (MP z 2014 r., poz. 207) w związku z art. 161 § 1 Kodeksu wyborczego, polegające na zaniechaniu wywieszenia (po zakończeniu liczenia głosów, a przed opuszczeniem lokalu wyborczego i wyniesieniu kart do głosowania) w miejscu widocznym w lokalu wyborczym kopii protokołu głosowania przez wskazane Obwodowe Komisje Wyborcze w Warszawie, w Kętrzynie i w Żywcu ? wyrazić opinię, że zarzut jest zasadny, lecz stwierdzone naruszenie nie miało wpływu na wynik wyborów;
Co do zarzutu naruszenia przez Państwową Komisję Wyborczą art. 357 i art. 355 Kodeksu wyborczego w związku z art. 160 § 1 pkt 7 Kodeksu wyborczego, polegającego na błędnym ustaleniu zbiorczych wyników głosowania, w tym liczby głosów nieważnych w skali kraju, przez błędne ustalenie liczby głosów oddanych w głosowaniu korespondencyjnym ? wyrazić opinię, że zarzut jest bezzasadny;
Co do zarzutu naruszenia przez jedną z Obwodowych Komisji Wyborczych w Warszawie art. 39 § 1 Kodeksu wyborczego, polegającego na wyniesieniu ostemplowanych 400 kart do głosowania poza lokal komisji, ewentualnie art. 248 pkt 3 Kodeksu karnego przez ukrywanie dokumentów wyborczych, tj. 400 kart do głosowania ? wyrazić opinię, że zarzut jest bezzasadny.
Ponadto Sąd Najwyższy w przypadku 11 protestów postanowił wyrazić opinię, że zarzuty protestu są zasadne, lecz naruszenie przepisów kodeksu wyborczego lub przestępstwo przeciwko wyborom nie miało wpływu na wynik wyborów, w przypadku 6 protestów wyraził opinię o niezasadności zarzutów. Pozostałe protesty pozostawiono bez dalszego biegu.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …