Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Solidarność z tureckimi adwokatami

Solidarność z tureckimi adwokatami

Międzynarodowe Stowarzyszenie Adwokatur (IBA) potępiło zatrzymania tureckich adwokatów, którzy uczestniczyli w protestach na ulicach Stambułu. Michael Reynolds, prezydent Miedzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatów , zwraca uwagę, że represje wobec adwokatów odzwierciedlają szersze tendencje wywierania nadmiernych presji na tamtejszych prawników.

Zauważa, że incydent ten poważnie narusza prawa człowieka, w tym prawo do zrzeszania się i wolności zgromadzeń, które zapewnia Europejska Konwencja Praw Człowieka, a której sygnatariuszem jest m.in. Turcja.

IBA wzywa władze kraju do utrzymania praworządności i przestrzegania międzynarodowych standardów praw człowieka.

W obronie kolegów w Turcji interweniowała również polska adwokatura. Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wraz z adw. Mikołajem Pietrzakiem, przewodniczącym komisji praw człowieka przy NRA, napisali w tej sprawie pismo do polskiego ministra spraw zagranicznych oraz ambasadora Turcji w Polsce. Solidarność wyrazili też w piśmie do przewodniczącego rady adwokackiej w Stambule. (czytaj: Ponowne zatrzymania tureckich adwokatów)

International Bar Association jest największą organizacją prawniczą, skupiającą 197 adwokatur i samorządów zawodowych prawników z całego świata. Należy do niego przeszło 40 tysięcy indywidualnych prawników i firm prawniczych, skupiających czołowych ekspertów, praktyków i legislatorów.

IBA wpływa na rozwój międzynarodowych reform prawa i kształtuje przyszłość zawodów prawniczych na całym świecie. Posiada również duże doświadczenie w udzielaniu pomocy światowemu środowisku prawniczemu. Do głównych celów działalności IBA należą min. promowanie wymiany informacji pomiędzy samorządami prawniczymi na całym świecie, wspieranie niezależności sądownictwa i prawa do niezależnego wykonywania zawodu prawnika, obrona praw człowieka i wolności obywatelskich.

– Zatrzymanie i siłowe usunięcie z budynku sądu adwokatów tureckich jest nie do zaakceptowania w demokratycznym kraju, za który Turcja się uważa. Sprzeciwiamy się stanowczo takiemu postępowaniu tureckich władz publicznych. ? czytamy w liście adw. Andrzeja Zwary, prezesa NRA, do ambasadora Republiki Turcji w RP oraz do przewodniczącego rady adwokackiej w Stambule.

To nie pierwszy raz kiedy tureccy adwokaci są represjonowani. Komisja Praw Człowieka przy NRA już w piśmie z 29 marca 2012 r. do ambasadora Republiki Turcji w RP zwracała uwagę na niepokojącą sytuację tureckich adwokatów zaangażowanych w obronę praw człowieka w tym kraju. ? Ostatnie działania władz publicznych Republiki Turcji wobec adwokatów zdają się wpisywać w politykę represji wobec adwokatów, która godzi nie tylko bezpośrednio w nich samych, ale również w obywateli tureckich, których prawom i wolnościom adwokaci służą. ? tłumaczy adw. Andrzej Zwara.

Adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący KPCz przy NRA, w piśmie do ministra Radosława Sikorskiego, podkreśla, że realizując powołanie Adwokatury do współdziałania w ochronie praw i wolności, Komisja stale monitoruje stan przestrzegania praw człowieka na arenie międzynarodowej, skupiając swoje działania w dominującej części na forum europejskim. Komisja Praw Człowieka NRA wyrażała swój sprzeciw w odniesieniu do problemu naruszenia demokratycznych praw jednostki oraz praw do wykonywania wolnego zawodu adwokata również w Gruzji, Azerbejdżanie, na Białorusi oraz Ukrainie.

Sprawdź także

„LexTVN” narusza prawo

„LexTVN” narusza prawa obywateli i godzi w interesy Polski. Opinia b. RPO Adama Bodnara dla …