Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Specjalna pomoc dla osadzonych

Specjalna pomoc dla osadzonych

Z inicjatywy RPO, podjęto badanie sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną odbywających karę pozbawienia wolności, m.in. na podstawie akt osobopoznawczych i akt postępowania karnego. Analiza tych dokumentów zrodziła pewną wątpliwość co do zapewnienia osadzonemu specjalistycznego leczenia ? z powodu istnienia
w dokumentacji medycznej wykluczających się rozpoznań chorobowych (zespół Marfana czy hommocystynuria) Wobec zaleceń wydanych w Poradni Genetycznej, wystąpiono do dyrektora jednostki penitencjarnej z prośbą o poinformowanie przez lekarza więziennego, czy osadzony pozostaje pod opieką Kliniki Chorób Metabolicznych i leczony jest zgodnie z zaleceniami specjalistów. RPO nie otrzymał jednoznacznej odpowiedzi. Nadmieniono, że osadzonemu ordynowane są leki w formie iniekcji (przeciwzakrzepowe oraz vit. B12). Wyjaśniono też, że nie jest możliwa pełna realizacja specjalistycznych zaleceń ze względu na postawę osadzonego, m.in. odmowę leczenia w obecnej formie ? domaga się on odbywania kary w zakładzie psychiatrycznym. RPO ponownie wystąpił do dyrektora jednostki o jednoznaczną odpowiedź, czy osadzony pozostaje pod kontrolą Kliniki Chorób Metabolicznych. Dyrektor poinformował, że osadzony oczekuje na kontrolę w Poradni Chorób Metabolicznych ? nie wskazując terminu konsultacji. Poproszono o podanie konkretnego terminu. Z odpowiedzi wynika, że wyznaczono ją na 14.11.2016 r.

Sprawdź także

Palestra o aresztach

Raport NRA z wykonania przez Polskę wyroków ETPCz dot. długotrwałego stosowania tymczasowego aresztowania Raport Naczelnej …