Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Specjalny sprawozdawca ONZ w RP

Specjalny sprawozdawca ONZ w RP

Przedstawiciele kilku organizacji pozarządowych spotkali się 28 listopada z Michelem Forstem, Specjalnym Sprawozdawcą ONZ ds. sytuacji obrońców praw człowieka. Helsińska Fundacja Praw Człowieka wyszła z inicjatywą zorganizowania wspólnej rozmowy. Podczas spotkania dyskutowano na temat obecnej sytuacji aktywistów i organizacji pozarządowych
w Polsce, omówiono także nowe wyzwania, którym muszą sprostać. Poruszono między innymi kwestię zmian prawa mogących negatywnie wpływać na sytuację społeczeństwa obywatelskiego, w tym zapowiadanych zmian Prawa o zgromadzeniach oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, a także planów utworzenia Narodowego Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego. Podkreślono, że centralizacja współpracy i finansowania działalności NGO oraz bezpośrednie podporządkowanie ich Prezesowi Rady Ministrów, mogą ograniczyć niezależność organizacji pozarządowych.
Zwrócono także uwagę na zwiększenie uprawnień policji i służb w zakresie inwigilacji, które może mieć szczególnie negatywny wpływ na działalność organizacji strażniczych (tzw. watchdogów). Przedstawiciele NGO poruszyli także kwestię nagonki na organizacje i działaczy w mediach publicznych, jak również innego rodzaju ataków na aktywistów. Wyrazili zaniepokojenie zaangażowaniem prokuratury w postępowania sądowe dotyczące praw osób LGBT, które można odebrać jako akceptację mowy nienawiści i praktyk dyskryminacyjnych. Bardziej szczegółowe omówienie tematów poruszonych podczas spotkania, można znaleźć w raporcie, który został przekazany Specjalnemu Sprawozdawcy.
Mandat specjalnego sprawozdawcy ds. sytuacji praw człowieka został utworzony w 2000 r. przez Radę Praw Człowieka ONZ. Specjalny sprawozdawca ma za zadanie analizować sytuację obrońców praw człowieka w poszczególnych państwach, prowadzić dialog z rządami oraz proponować strategie, jak zagwarantować obrońcom praw człowieka możliwość bezpiecznego i skutecznego działania.

Sprawdź także

Trupy nad polską granicą

Jak przekazała w niedzielę Straż Graniczna, że w rejonie przygranicznym znaleziono zwłoki trzech osób. Dalsze …