Najnowsze informacje
Strona główna / Temat Tygodnia / Społeczna debata nad prawem pracy

Społeczna debata nad prawem pracy

Podczas konferencji zorganizowanej w Senacie RP w dniu 24 kwietnia 2012 r., wskazywano, że obecny stan prawa pracy nie przystaje do dokonanych przekształceń ustrojowych. Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawił założenia projektów kodeksu pracy i zbiorowego kodeksu pracy, opracowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy w 2007 r. Rzecznik Praw Obywatelskich, podzielając stanowisko uczestników konferencji, uważa za pożądane zainicjowanie debaty społecznej nad rekodyfikacją prawa pracy. Kodeks pracy został uchwalony w 1974 r. i był już ponad 100 razy nowelizowany. Przyjęte przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy założenia projektów kodeksów pracy mogą stanowić właściwą podstawę do debaty nad najbardziej pilnymi kwestiami wymagającymi uregulowania. Zaliczyć do nich należy w szczególności potrzebę odpowiedniego zróżnicowania w kodeksie pracy sytuacji dużych i małych przedsiębiorstw, co powinno wyeliminować niepokojącą tendencję rezygnowania z zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę i ucieczkę w „szarą strefę”, mającą miejsce w szczególności w praktyce działania małych przedsiębiorstw.
Za najcenniejsze Rzecznik uważa propozycje odnoszące się do wprowadzenia do prawa pracy pojęcia „zatrudnienia niepracowniczego”, obejmującego prowadzenie działalności zarobkowej na podstawie umów prawa cywilnego, które znajduje się poza zakresem stosowania prawa pracy. Nowy kodeks pracy powinien także wyeliminować liczne niedostatki legislacyjne zawarte w obowiązującym kodeksie, w tym sygnalizowane od dawna przez Rzecznika mankamenty związane z wadliwością upoważnień do wydawania rozporządzeń. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w kwestii możliwości podjęcia społecznej debaty prowadzącej do uchwalenia nowego prawa pracy.

Sprawdź także

PiS ratuje kucharkę

Aby przeciąć spór w Trybunale Konstytucyjnym, PiS zdecydował się na opcję atomową – zmianę ustawy …