Najnowsze informacje

Sprawozdanie KRS w Sejmie

Posłowie podczas 97. posiedzenia Sejmu zapoznali się z informacją z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 r. Zgodnie z informacją, w ramach wypełniania konstytucyjnego obowiązku przedstawiania prezydentowi propozycji nominacji sędziowskich, Rada rozpatrzyła 1864 kandydatury i przekazała wnioski o powołanie 442 osób na stanowiska sędziów (o 75 osób więcej niż w 2013 r.). W ubiegłym roku Rada kilkakrotnie interweniowała w związku z przypadkami złamania niezawisłości sędziów. Zgodnie z ustawowymi kompetencjami Rada zaopiniowała 112 projektów ustaw, 14 założeń do projektów ustaw, 60 projektów rozporządzeń, 1 projekt obwieszczenia Marszałka Sejmu, 1 projekt zarządzenia Ministra Sprawiedliwości oraz opracowanie dotyczące opisu procedur przyjmowania projektów dokumentów rządowych. Wśród opiniowanych projektów były też propozycje zmian w kodeksach (29 projektów).
Rada rozpatrzyła sprawy dyscyplinarne dotyczące 152 sędziów. Rozpatrzyła też 1188 skarg i wniosków. Dokument wpłynął do Sejmu 1 czerwca 2015 r. 9 czerwca br. został skierowany do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która zapoznała się z nim 9 lipca br. Informację z działalności Rady przedstawił jej przewodniczący Roman Hauser.

Sprawdź także

Sprawki Miśki Adwokatki

1 czerwca rusza II edycja akcji edukacyjnej „Bajeczni Adwokaci”. Do przedszkoli i szkół ruszą adwokatki …