Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Sprzeciw Krajowej Rady Sądownictwa

Sprzeciw Krajowej Rady Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa wyraża zdecydowany sprzeciw wobec pojawiających się twierdzeń o różnych naciskach wywieranych na sądy rozpoznające protesty wyborcze. Krajowa Rada Sądownictwa, jako konstytucyjny organ stojący na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądów, podkreśla, że Konstytucja, która w RzeczypospolitejPolskiej jest najwyższym prawem, przewiduje odpowiednie mechanizmy gwarantujące obywatelom, że ich protesty zostaną rozpoznane niezależnie od jakichkolwiek głosów polityków i przedstawicieli innych środowisk. Przypisywanie sędziom takich cech jak stronniczość, brak obiektywizmu jest całkowicie nieuzasadnione i krzywdzące.
Sądy rozpatrują protesty wyborcze jawnie, na podstawie obowiązującego prawa oraz materiału dowodowego zgromadzonego w konkretnej sprawie, a wyroki zapadają w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w oparciu o obowiązujące prawo. Każde orzeczenie jest uzasadniane i podlega kontroli instancyjnej.
Krajowa Rada Sądownictwa podkreśla, że krytyczne oceny działań lub zaniechań sądów sugerujące, że wykonują wcześniej podjęte ustalenia lub decyzje polityczne są nieuzasadnione i godzą w dobro Państwa i organów wymiaru sprawiedliwości oraz powodują obniżenie autorytetu prawa.

Sprawdź także

Oświadczenie 13 sędziów IC SN

Oświadczenie 13 Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Nie można wybierać kandydatów na Prezesa Izby Cywilnej …