Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / SSP IUSTITIA patronem Kongresów

SSP IUSTITIA patronem Kongresów

Zarząd ?Iustitii? podjął decyzję o objęciu patronatem III Cyklu Polskich Kongresów Prawa, organizowanego przez Instytut Allerhanda. Cykl ten obejmuje serię debat ? konferencji tematycznych dedykowanych szczególnie istotnym obszarom prawno-gospodarczym i związanych z nimi dylematom regulacyjnym, realizowanych w okresie X 2014 ? VI 2015.
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia wyraża przekonanie że cykl konferencji przyczyni się do owocnej wymiany poglądów i popularyzacji różnych gałęzi prawa, a tym samym do realizacji celów statutowych ?Iustitii?. Poniżej plan cyklu konferencji.:
15 -16.10.2014 – III POLSKI KONGRES REGULACJI RYNKóW FINANSOWYCH
04.11.2014 -VI POLSKI KONGRES PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I NAPRAWCZEGO
25.11.2014 – II POLSKI KONGRES PRAWA ZAMóWIEŃ PUBLICZNYCH
17.02.2015 – II POLSKI KONGRES PRAWA BUDOWLANEGO I NIERUCHOMOŚCI
12.03.2015 – II POLSKI KONGRESPRAWA RESTRUKTURYZACYJNEGO
26.03.2015 – II POLSKI KONGRS PRAWA ENERGETYCZNEGO I ZASOBóW NATURALNYCH
14.04.2015 – III POLSKI KONGRES PRAWA PODATKOWEGO
07.05.2015 – I POLSKI KONGRES INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
21.05.2015 – III POLSKI KONGRES SPORóW SĄDOWYCH,MEDIACJI I ARBITRAŻU
11.06.2015 – III POLSKI KONGRES PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
23.06.2015 – II POLSKI KONGRES PRAWA SPORTOWEGO

Sprawdź także

RE o stanie demokracji

Stan demokracji, praw człowieka i praworządnościRaport Sekretarza Generalnego Rady Europy 2023 – wybrane fragmenty.NIEZAWISŁOŚĆ SĄDÓWKryteria …